[S▲LE KHỦNG ĐỔ BỘ - RẦM RỘ NHẤT NĂM]
🔻 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ cho tất cả sản phẩm cho đơn đặt hàng online và trực tiếp từ 09/09/2020 đến ngày 29/09/2020
✨𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 ✨
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 1 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟭𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 2 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟯𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 3 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟱𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 4 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 6 triệu
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗮́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/2Ozb9XJ
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2O6LUx6
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̀ 𝒔𝒖𝒊 mới 2020: https://bit.ly/347WPfF
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗔́𝗼 𝗞𝗵𝗼̉𝗮
⭐️ Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/3cy2Xl7
⭐️ Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2yutnVY
𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢
⭐️ Xem thêm album 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 mới nhất 2020: https://bit.ly/3i6bFds
(*) Lưu ý: không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác.
𝗡𝗜𝗡𝗜 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗘
▪️ 55/34 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM
▪️ Hotline: 0916 840 171