Áo Dài Kết Hoa

Filter

Bán, Thuê
z5452681171390_a3d82d73308ffd47bac54d586abdf68c

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380480561155_f4710b7a9915ce6bdf9c4e3dd4701a74

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380480551840_31f21db1933c429159795871d66645b7

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5318673223380_40a3329573d8b48f8a34fde0c91e237f

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z5318673199139_e3a5ef5e4094351d72d0fd2d87a4cc9a

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu xanh dương thêu hoa nhí – BNU110

2.000.000 150.000
Bán, Thuê Sale
BLUE8349

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu nude kết vòng hoa – BNU101

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
BLUE7934

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả nữ màu xanh tay bồng kết hoa – BNU102

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
BLUE7877

Bán, Thuê

Bán, Thuê
BLUE7528

Bán, Thuê

Bán, Thuê
BLUE7309

Bán, Thuê

Bán, Thuê
BLUE8622

Bán, Thuê

Bán, Thuê
BLUE8431

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image187

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1787340671800_8c04beaa9c48db6fb18b03b7d7ccaa68

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini532ao-dai-bung-qua-mau-hong-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ hồng cam kết tua rua

900.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image368

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng kết hoa – CD14

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5885

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết pha lê chuồn chuồn – BNU65

2.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5727

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh ngọc kết hoa – BNU49

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini185

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phối đỏ kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3856

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu kim tuyến màu hồng kết hoa-CD67

5.000.000 600.000
Bán, Thuê Sale
aodainini522ao-dai-bung-qua-mau-vang-phoi-hoa-tay-phong-nhe

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5756

Bán, Thuê

Áp dài bưng quả màu vàng thêu vòng tròn hoa mai nơ – BNU64

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini202

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu vàng kết họa tiết sang trọng

10.000.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5904

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5777

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5742

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5444

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh mint kết đá pha lê – BNU88

2.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5655

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nơ hồng kết hoa nổi – BNU62

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5513

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng phấn kết đá pha lê – BNU70

2.000.000 120.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5451

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_5949

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7100

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-mau-hong-thêu-hoa

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng gấm kết hoa đỏ-CD48

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7079

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ đô kết hình thoi-BNU14

600.000 80.000
Bán, Thuê
ao-dai-trung-nien-thiet-ke-co-thuyenao-dai-trung-nien-thiet-ke-co-thuyen

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini394

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini165

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân màu đỏ

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini263

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí

1.000.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini268

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini262ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-vay-do

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-gam-bung-qua-mau-trang-phoi-vang

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini402

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng cách tân phối tua rua xanh

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini256

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xanao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini184

Bán, Thuê

Cặp áp dài bưng quả nam nữ màu đỏ kết hoa 3D

2.500.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini282

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam gấm kết hoa

1.000.000150.000
Bán, Thuê Sale
aodainini278

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng gấm tay ren

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-do-tay-phong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hoa đồng tâm

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini503

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini520

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng kết tua rua

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini512

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1796192142323_9020e5819c64bb8c017cbf75d9bf3c11

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ phối hoa

1.500.000 100.000
Bán, Thuê
SOC_3877

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết hoa 3D-CD50

5.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3884

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu kết chim màu đen bạc-CD46

5.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3498

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết hoa hồng vàng-CR27

5.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3496

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết hoa hồng vàng-CD56

5.000.000800.000
Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-truyen-thong-co-dau-chu-re

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu – chú rể kết hoa hồng vàng

10.000.0001.600.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3301

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu trắng kết đồng tâm

8.000.0002.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3690

Bán, Thuê

Áo dài Bưng quả nữ gấm vàng kết tua rua-BNU19

1.050.000 100.000
Bán, Thuê
SOC_3686

Bán, Thuê

Áo dài Bưng quả nam gấm vàng viền đỏ-BNA10

1.050.000150.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3681

Bán, Thuê

Cặp Áo dài bưng quả gấm phối họa tiết tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-nam-nu-dep

Bán, Thuê

Cặp bưng quả nam nữ màu đỏ kết hoa yếm

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3654

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Nữ hoa hồng vàng-BNU23

1.050.000 100.000
Bán, Thuê
SOC_3640

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Nam hoa hồng vàng-BNA12

1.050.000150.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3699

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh lá kết hoa tua rua-BNU21

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
74420574_141146170584115_8626754509109985280_n

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua-BNU22

600.000 100.000

Áo dài kết hoa là dạng áo dài tương đối phổ biến vào thời gian gần đây. Không khó để tìm cho mình một địa chỉ may, bán, cho thuê áo dài và không khó để tìm thấy một chiếc áo dài kết hoa trong cửa hàng ấy vì sự phổ biến của nó. Tuy nhiên, thời trang ngày một phát triển, thay đổi không ngừng chứ không đứng yên tại chỗ, chọn áo dài kết hoa như thế nào là tinh tế và hợp thời trang, để không nhanh chóng bị lỗi thời là một vấn đề làm các bạn gái luôn băn khoăn.

Trong bài viết ngày hôm nay, Áo dài Nini xin chia sẻ đến các bạn một số nguyên tắc để chọn chiếc áo dài kết hoa đẹp cũng như giới thiệu đến các bạn, địa chỉ cho thuê áo dài kết hoa uy tín và được yêu thích nhé.

Áo dài kết hoa

Phụ nữ thì luôn yêu cái đẹp, điều này là không bàn cãi, chính vì thế những chiếc áo dài hoa luôn được các bạn gái yêu thích và chọn lựa mặc cả trong những dịp lễ tết truyền thống hay tiệc tùng, cưới, hỏi,… Áo dài hoa trên áo cũng rất đa dạng, có thể là loại in thêu trực tiếp lên áo, cũng có thể là loại kết tay bằng ren hoặc cũng có thể thợ thủ công sẽ kết cườm hình hoa. Nhìn chung, tùy sở thích và mục đích của người mặc mà chúng ta sẽ chọn những chiếc áo dài họa tiết khác nhau, trong giới hạn bài viết ngày hôm nay, chúng mình chỉ tìm hiểu riêng loại áo dài kết hoa, một loại áo dài khá phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay.

Áo dài kết hoa là loại áo dài được may thành phẩm trước, sau đó thợ thủ công mới kết hoa 3D hoặc ren lên áo thành các hình dạng đầy tính nghệ thuật và thời trang, hoa kết có thể chỉ kết riêng hoa hoặc kết kèm hạt cườm tùy loại, tùy kiểu thiết kế và mục đích sử dụng. Thường áo dài kết hoa thường được mặc vào những dịp sau:

Áo dài kết hoa cô dâu, chú rể

Ngày cưới là ngày quan trọng của các cặp đôi, lựa chọn một chiếc áo dài đẹp không chỉ làm đẹp cho bản thân, nó còn thể hiện một phần cá tính, văn hóa và thái độ của gia đình. Áo dài cưới thường chọn những màu may mắn như đỏ, hồng, da làm màu chủ đạo, họa tiết thêu kết thường là các họa tiết hoa, lá thể hiện ý nghĩa may mắn sung túc. Người ta thường chọn ren kết đồng màu hoặc ren kết màu vàng để kết lên áo, sau đó để chiếc áo được sang trọng và lấp lánh hơn người ta sẽ kết thêm đá pha lê hoặc cườm, rồi kết thêm hoa 3D lên áo.

Các cặp đôi yêu thích sự đơn giản cũng có thể chọn cho mình các mẫu áo dài kết hoa đơn giản. Thay vì may trơn một màu sẽ rất đơn điệu cho ngày trọng đại của mình thì các cặp đôi có thể chọn các kiểu trơn rồi kết ít hoa phần ngực hoặc dưới cổ áo sẽ làm chiếc áo bạn trông tinh tế hơn đấy. Muốn sinh động hơn nữa bạn có thể kết thêm ít đá đồng màu làm các hoa văn uốn lượn gợn sóng cho chiếc áo thêm phần sinh động và đặc sắc.

Áo dài kết hoa bưng quả

Đối với áo dài cho đội ngũ bưng quả, các cặp đôi sẽ chọn mẫu đơn giản thanh nhã hơn, các áo dài kết hoa dường như trở thành lựa chọn đầu tiên cho đội ngũ bưng quả của mình. Những chiếc áo dài trơn may kiểu truyền thống có phần hoa kết nhẹ ở phần ngực hoặc vai được các cặp đôi rất yêu thích. Muốn nổi bậc đặc biệt bạn có thể chọn chiếc áo màu trơn, đính hạt viền cổ rồi chọn hoa kết khác màu và mặc quần, chọn mấn đồng màu với hoa kết sẽ làm đội ngũ bưng quả trông hiện đại và đẹp hơn khi lên hình.

Hoa kết có thể chọn hoa bằng vải hoặc bạn cũng có thể chọn hoa kết dạng kim loại. Kim loại dáng thường thô nhưng ưu điểm của nó là sáng và xịn, thường các thợ thủ công sẽ dùng hoa kết kim loại kết nổi phần ngực áo. Lưu ý, khi chọn hoa kết cho bưng quả chỉ nên chọn 1 hoa to thêm một vài hoa nhỏ đồng màu, tránh chọn quá nhiều hoa to hoặc quá nhiều màu để tránh rối mắt.

Áo dài kết hoa chụp hình, dự tiệc

Chụp hình hoặc dự tiệc cần là bộ áo dài có màu sắc bắt mắt thì lên hình mới được nổi bậc. Vì thế, áo dài kết hoa dành để chụp hình, dự tiệc thường chọn hoa bản to, khác màu trên nền vải mềm mịn như lụa, lưới,.. Có thể chọn những chiếc áo dài kết hoa phần cổ (cổ tròn hoặc cổ thuyền) giúp bạn trông nữ tính và quyến rũ, bạn cũng có thể chọn những chiếc áo dài cách tân, kết hoa dọc thân áo hay dọc tay áo trông cũng rất hiện đại và nữ tính đấy.

Tham khảo thêm: Mẫu áo dài lụa tơ tằm may sẵn đẹp

Cửa hàng cho thuê áo dài kết hoa Áo dài Nini

Hiện nay nhu cầu thuê áo dài kết hoa để cưới hỏi, bưng quả, chụp hình, dự tiệc,… ngày càng nhiều. Áo dài kết hoa không những đem lại cho bạn vẻ đẹp thanh nhã, nữ tính còn không kém phần quyến rũ và hiện đại nếu được phối chung với ren lưới và hạt cườm, pha lê. So với những chiếc áo gấm, lụa trơn hoặc vẽ, đính kim tuyến truyền thống thì rõ rành những chiếc áo dài kết hoa hấp dẫn người dùng hơn, giúp cho bộ ảnh cưới cũng như những bức hình thời trang của bạn đa dạng sắc màu hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, có rất nhiều địa chỉ may, bán, cho thuê áo dài kết hoa được mở ra với nhiều sự lựa chọn dành cho các bạn gái. Tuy nhiên với sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng và giá cả như vậy, khiến các cặp đôi cũng băn khoăn và khó khăn trong việc lựa chọn mẫu mã như thế nào là mới và hiện đại, giá cả như thế nào là phù hợp với điều kiện gia đình. Lúc này, một địa chỉ may, bán, cho thuê áo dài uy tín, đáng tin cậy với đội ngũ tư vấn nhiệt tình giàu kinh nghiệm như cửa hàng Áo dài Nini sẽ giúp bạn rất nhiều đấy.

Áo dài Nini với phương châm đem lại chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng của mình đã ra đời và vẫn luôn phát triển, tập trung nghiên cứu để cho ra đời các mẫu áo dài mới nhất, bắt kịp xu hướng thời trang để các khách hàng của mình hài lòng nhất. Không chỉ đáp ứng được kiểu dáng, kích thước và số lượng sản phẩm, Áo dài Nini còn cho thuê trang phục với giá cả hợp lý, rẻ nhất, phù hợp nhất với chất lượng để khách hàng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí cho bản thân.

Áo dài tại cửa hàng luôn được cập nhật và may mới, những mẫu cũ đã qua sử dụng nhiều lần xuống màu, giảm chất lượng sẽ được cửa hàng thanh lý để may mới. Vì thế, khách hàng thuê đồ tại cửa hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng từ lúc đến xem đồ đến lúc lấy đồ. Áo được bảo quản và giữ gìn cẩn thận tại cửa hàng, được giặt hấp bằng bột giặt giữ màu và công nghệ hiện đại nhất để áo luôn mới.

Xem thêm: Thuê áo dài đám hỏi

Bảng giá áo dài kết hoa đẹp, rẻ TPHCM tại Áo dài Nini

Áo dài Nini hiện đang là một cửa hàng chuyên may, bán, cho thuê áo dài kết hoa đẹp, uy tín nổi bật tại TPHCM. Từng sản phẩm tại đây đều được thợ thủ công chăm chút kỹ lưỡng từ khâu chọn vải, kiểu thiết kế đến may thành phẩm, kết hạt, kết hoa, hoàn thiện sản phẩm. Sau đây là những mẫu áo dài kết hoa đẹp, được yêu thích nhất tại cửa hàng, các bạn cùng kham khảo nhé:

Áo dài cưới cô dâu màu hồng kết hoa – CD14

Nổi bật với kiểu thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, chiếc áo dài cưới màu hồng kết hoa được may trên nền vải lụa 2 lớp mịn màng, co giãn, hút mồ hôi tốt mang đến sự dễ chịu cho khách hàng. Phần tay lưới vừa truyền thống, vừa thoải mái, mát mẻ, giúp cô dâu dễ dàng vận động.

Chiếc áo được kết tay hoa rơi đồng màu hình “S” sẽ giúp bạn trông thanh mảnh hơn, kết hợp cùng các hạt cườm lấp lánh màu xanh làm điểm nhấn. Sự kết hợp hài hòa của hạt cườm và hoa sẽ giúp cho bạn trở nên duyên dáng, thanh lịch và cũng thể hiện được sự khéo léo sáng tạo của người mặc.

Áo dài cưới – đám hỏi cô dâu màu đỏ kết hoa và đá – CD10

Màu đỏ may mắn luôn được các cô dâu ưu ái chọn lựa trong ngày vui của mình, tuy nhiên màu đỏ được đánh giá là khá già, vì thế họa tiết trên áo phải thật chú trọng để luôn khiến các cô dâu trẻ hài lòng. Một thiết kế luôn được các nàng yêu thích chọn lựa đỏ chính là chiếc áo dài cô dâu màu đỏ kết hoa và đá.

Không quá màu mè sặc sỡ, chiếc áo vải lụa truyền thống được kết đá màu đỏ xem kẽ trắng bạc và vàng lấp lánh, tinh tế, họa tiết chú trọng phần vai và uốn lượn dài xuống eo tạo cho cô dâu cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Điểm nhấn của chiếc áo là những họa tiết bông ren được nhà thiết kế đính dọc theo hạt đá tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí của quý cô.

Áo dài cưới cô dâu kim tuyến màu hồng kết hoa – CD67

Áo dài kết hoa màu hồng này thích hợp cho những cô gái có nước da trắng ngần, thích sự lãng mạn, thể hiện nét thơ ngây, nhẹ nhàng của cô gái khi sắp về nhà chồng. Với nền vải chủ đạo là vải lưới kim tuyến màu hồng, bên trong lót một lớp lụa hút mồ hôi, co giãn, giúp cô dâu thoải mái cử động. Áo thiết kế kiểu truyền thống với cổ cao, tay dài bằng ren mí vừa đơn giản vừa tạo điểm nhấn lại không quá cầu kì.

Họa tiết tập trung ở phần cổ và ngực với hạt trai kết cổ, kết ngực, điểm xuyến trên đó là những bông hoa 3D sống động, e ấp càng làm các cô dâu trở nên nhu mì và nữ tính. Không quá cầu kì, nhưng với sự kết hợp nhẹ nhàng giữa cổ điển và hiện đại, giữa sang trọng và đơn giản chiếc áo cưới cô dâu kim tuyến này luôn thu hút được ánh nhìn của các cô dâu khi chọn trang phục cưới hỏi cho mình.

Áo dài cô dâu màu trắng kết đá và hoa – CD27

Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng, tinh khôi của người con gái nhất là các cô gái chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Chiếc áo dài cô dâu màu trắng kết đá và hoa làm tôn lên sự sang trọng, quý phái của các bạn gái trong ngày đặc biệt của mình.

Sử dụng chất liệu voan làm chủ đạo, từ phần ngực áo xuống được may thêm lớp lót để đảm bảo kín đáo cho cô dâu, phần vai, tay, ngực hở được đính kết đá và hoa trắng 3D để tôn lên sự thướt tha, yêu kiều của người con gái mà vẫn quyến rũ hợp thời trang. Họa tiết là những bông hoa trắng được thiết kế trong toàn bộ chiếc áo dài tạo nên sự lung linh, thuần khiết, đặc biệt là phần cổ áo được thiết kế tinh tế bằng sự kết hợp của những họa tiết hoa đan xen nhau giúp tôn lên vẻ yêu kiều của cô dâu.

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa 3D kim loại – BNU07

Như đã nói ở trên, hoa kết không nhất thiết là hoa vải, hoa kim loại với ưu điểm lấp lánh, cứng cáp và sang trọng thích hợp kết phần ngực làm điểm nhấn cho chiếc áo dài bưng quả. Áo được may đơn giản kiểu cổ cao và tay dài truyền thống, điểm nhấn nổi bật nhất là phần hoa kết bằng kim loại to giữa áo trên nền ren hồ lô và các hoa li ti ở dưới. Đơn giản là thế, nhưng chiếc áo dài bưng quả nữ kết hoa kim loại luôn được lòng các cô dâu chú rể, chọn cho bưng quả của mình bởi vừa trẻ trung lại hiện đại và khó lỗi thời.

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân đỏ

Vẫn là chiếc áo lụa may kiểu truyền thống với 2 tà dài mặc kèm quần suông. Chiếc áo dài thu hút bởi cách phối màu nổi bật, chiếc áo dài trắng phối hoa xuân đỏ, kết hợp quần đỏ và mấn đỏ hoàn toàn thích hợp với các cô dâu mặc áo dài cưới đỏ hoặc hồng. Ngoài phần họa tiết hoa đỏ nổi, áo còn được kết xen kẽ hạt ngọc trai và viền cổ tạo vẻ đẹp cổ kính truyền thống.

Với bài chia sẻ trên, Áo dài Nini mong rằng có thể giúp các bạn hiểu thêm về chiếc áo dài kết hoa và có cho mình sự chọn lựa chiếc áo dài phù hợp với bản thân và kinh tế của gia đình. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với Áo dài Nini để được thử các mẫu áo dài kết hoa mới nhất và tận hưởng những ưu đãi có tại cửa hàng nhé các bạn.

Xem thêm: Cho thuê áo dài cô dâu phụ