[HỖ TRỢ MÙA COVID – GIẢM ĐẾN 999K]
𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ cho tất cả sản phẩm cho đơn đặt hàng online và trực tiếp từ 28/09 đến ngày 31/10/2021
𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒎
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 1 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟭𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 2 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟯𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 3 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟱𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 4 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 6 triệu
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗮́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2021: https://bit.ly/2Ozb9XJ
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2021: https://bit.ly/2O6LUx6
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̀ 𝒔𝒖𝒊 mới 2021: https://bit.ly/347WPfF
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗔́𝗼 𝗞𝗵𝗼̉𝗮
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2021: https://bit.ly/3cy2Xl7
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2021: https://bit.ly/2yutnVY
𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢
Xem thêm album 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 mới nhất 2021: https://bit.ly/3i6bFds
(*) Chương trình áp dụng từ ngày 28/09 đến 31/10/2021 đối với hợp đồng thuê trang phục. Không áp dụng cho hợp đồng đã hủy ký lại. Và không áp dụng với chương trình khác.