Áo dài bưng quả nữ

Filter

Bán, Thuê Sale
z5452704318438_f6f3ea3ec745cfd14e724046e575a4ab

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu xanh trơn tay nút bọc – BNU108

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
z5452681171390_a3d82d73308ffd47bac54d586abdf68c

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z5452661531103_7e5af2a40a931fffcd08a7b36a8f2f13

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu hồng trơn tay nút bọc – BNU109

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
z5380492086962_037ac1a5442ab8b0b3b65b836a8e7b10

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380480561155_f4710b7a9915ce6bdf9c4e3dd4701a74

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380480551840_31f21db1933c429159795871d66645b7

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380479201386_297a55ae6423c1c1c06c4bf2d281bd36

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu nude kết nơ nhí – BNU112

2.000.000200.000
Bán, Thuê
z5380479199205_247cb79af5ecd9fae69f7fba7281eb12

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5318673223380_40a3329573d8b48f8a34fde0c91e237f

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z5318673209463_43096e95cc370eeb0d888fe87d17cefd

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu hồng trơn đơn giản – BNU109

2.000.000 150.000
Bán, Thuê Sale
z5318673215725_f9cdc3fa41ada2bc13b8279d661f8b0f

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z5318673199139_e3a5ef5e4094351d72d0fd2d87a4cc9a

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu xanh dương thêu hoa nhí – BNU110

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
z5318632592901_a43084fb75ad81306882bc2848fd20dd

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE8349

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu nude kết vòng hoa – BNU101

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
BLUE8249

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu nude kết nơ – BNU90

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
BLUE8129

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE8077

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7934

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả nữ màu xanh tay bồng kết hoa – BNU102

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
BLUE7877

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7780

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu trắng cột nơ – BNU89

2.000.000 100.000
Bán, Thuê
BLUE7528

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7380

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu trắng kết chữ hỷ đỏ – BNU100

2.000.000 100.000
Bán, Thuê
BLUE7309

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
0010

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết bó hoa cưới – BNU96

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
0017

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu nude kết nơ – BNU90

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
01

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết chim ngọc trai – BNU99

2.000.000 150.000
Bán, Thuê Sale
001

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu xanh dương kết hoa (BNU98 + BNA32)

40.000.000 300.000
Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1787340671800_8c04beaa9c48db6fb18b03b7d7ccaa68

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini177

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ lụa phi phối tay nơ

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini532ao-dai-bung-qua-mau-hong-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ hồng cam kết tua rua

900.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5885

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết pha lê chuồn chuồn – BNU65

2.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5727

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh ngọc kết hoa – BNU49

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini185

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phối đỏ kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini522ao-dai-bung-qua-mau-vang-phoi-hoa-tay-phong-nhe

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-hoa-tiet-no-o-co

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả nam xanh dương nhạt + nữ kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5756

Bán, Thuê

Áp dài bưng quả màu vàng thêu vòng tròn hoa mai nơ – BNU64

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5669

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng patel kết hoa đá – BNU71

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5904

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5855

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5841

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5777

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5742

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5618

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả basic màu xanh mint – BNU67

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5563

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nơ vàng kết đá – BNU80

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5575

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng kết nút bọc xéo – BNU60

2.000.000 150.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5502

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5444

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh mint kết đá pha lê – BNU88

2.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5420

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kem kết nơ cổ sơ mi – BNU86

2.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5481

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng cam kết nơ vai – BNU75

2.500.000 130.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5422

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả trơn màu vàng kem tay phồng – BNU85

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5828

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả hồng phấn kết hạt trai hồng – BNU78

2.500.000 120.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5636

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả basic màu hồng – BNU66

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5596

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả basic màu xanh dương – BNU63

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5710

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng tây kết hoa – BNU76

2.000.000 130.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5655

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nơ hồng kết hoa nổi – BNU62

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5476

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh mint thêu vòng hoa bướm – BNU79

2.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5513

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng phấn kết đá pha lê – BNU70

2.000.000 120.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5451

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5400

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1644592310687_acf5c909b5dc99a088de0479384bcf93

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả truyền thống hoa nhí hồng tím

1.050.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1674056884268_d6375c2ec86c76fc8d5055d1858d9c2b

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết song hỷ pha lê vàng

3.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image427

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan – BNU01

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-mau-hong-hoa-laao-dai-dam-hoi-cach-tan-mau-hong-phoi-xanh-duong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Organza màu hồng hoa lá-BNU25

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-hac-trang-hoa-sen-mau-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng qủa Organza Hạc trắng hoa sen màu hồng-BNU20

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image451

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7100

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
74274415_1326871960849059_2535230104322179072_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1674056889236_8fdf157bcb1e707bd0f614c6b52d19e5

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3821

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng tay thắt nơ-BNU17

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
TB2YI80aqQoBKNjSZJnXXaw9VXa_!!444884888

Bán, Thuê

Bên cạnh việc trang trí những mâm ngũ quả, tráp cưới và trang phục cho cô dâu chú rể trong ngày cưới thì việc lựa chọn trang phục dành cho đội hình bưng quả nữ là một trong những việc khá quan trọng và cần thiết. Áo dài bưng quả nữ hiện nay đã trở nên đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Vì thị trường cho thuê áo dài bưng quả hiện nay phổ biến và được nhiều người quan tâm và ưa chuộng hơn rất nhiều. Việc lựa chọn những mẫu áo dài bưng quả cho những nàng phụ dâu là một khâu chuẩn bị quan trọng mà nhiều nàng dâu mới nên chú trọng và quan tâm nhiều.

Vì không giống đối với áo dài cô dâu chú rể, mà đội hình bưng mâm sẽ có nhiều người hơn. Nên việc lựa chọn cho dàn bưng quả nữ tùy thuộc vào từng vóc dáng và đặc điểm của từng người trong đội hình. Sau đây, để giúp cô dâu không phải lo lắng và bận tâm quá nhiều khiến lỡ mất ngày vui của mình, áo dài NiNi sẽ gợi ý và giúp bạn biết thêm được nhiều hữu ích cho khâu lựa chọn áo dài bưng quả nữ cho đội hình bưng mâm của mình.

Nên lựa chọn hình thức thuê thay vì may/mua áo dài bưng quả nữ

Hiện nay, đối với khâu lựa chọn áo dài cho đội hình bưng mâm quả đã trở nên đa dạng và phổ biến hơn rất nhiều. Vì có nhiều hình thức như thuê, mua hoặc may áo dài dành cho đội hình bưng mâm quả nữ. Đối với việc lựa chọn hình thức thuê đối với áo dài bưng quả thì bạn sẽ tiết kiệm được nhiều khoảng chi phí hơn và đỡ tốn thời gian, công sức hơn rất nhiều.

Hầu như, đối với nhiều cô dâu chú rể hiện nay đều lựa chọn hình thức thuê. Vì như vậy, họ tiết kiệm được nhiều hơn cho việc lựa chọn và có nhiều thời gian để chuyên tâm chuẩn bị cho những việc khác trong ngày cưới.

Bạn có thể lựa chọn hình thức mua hoặc may áo dài dành cho đội hình bưng mâm quả nữ, điều đó giúp thể hiện được thành ý và có thể là món quà gửi đến đội hình bưng quả nhằm thể hiện lời cảm ơn chân thành cho sự góp mặt của những người bạn thân, anh chị em,… trong đội hình bưng quả ngày cưới. Việc lựa chọn những hình thức này, bạn sẽ tốn thêm nhiều chi phí, nhưng nếu bạn có được nhiều điều kiện hơn thì bạn có thể lựa chọn hình thức này.

Với việc lựa chọn mua/may áo dài dành cho đội hình bưng mâm quả, bạn sẽ phải chờ đợi và tốn thêm thời gian cho việc hoàn thành một bộ áo dài bưng quả và việc chỉnh sửa cho vừa ý. Với hình thức mua thì bạn sẽ không có nhiều lựa chọn và có thể sẽ tốn thêm chi phí chỉnh sửa cho vừa số đo của từng vóc dáng từng người trong đội hình bưng quả.

Lựa chọn họa tiết, màu sắc và kiểu dáng phù hợp với từng vóc dáng từng người đội hình bưng quả

Việc lựa chọn họa tiết và kiểu dáng sao cho phù hợp với từng vóc dáng của từng người trong đội hình bưng quả là việc khá quan trọng trong những khâu lựa chọn áo dài bưng quả. Đối với đội hình bưng quả nữ, nếu là những bạn có thân hình thanh mảnh và vóc dáng cân đối thì bạn có thể thoải mái lựa chọn những kiểu dáng áo dài bưng quả phù hợp với hình ảnh cô dâu cũng như những kiểu dáng áo dài bưng quả truyền thống hay cách tân mà bạn thích.

Còn nếu, đối với đội hình bưng quả nữ có những bạn có thân hình hơi tròn và mũm mĩm thì bạn nên lựa chọn những mẫu áo dài bưng quả có màu sắc đậm như màu đỏ, vàng đồng, vàng đậm,… những tông màu thiên về mức độ đậm và tối hơn để giúp che được nhiều khuyết điểm và giúp đội hình bưng quả của mình trở nên thanh mảnh hơn.

Việc lựa chọn được mẫu áo dài bưng quả phù hợp với đội hình bưng quả nữ là một việc không hề dễ dàng. Vì không phải chỉ chọn đại và qua loa một mẫu áo dài bưng quả để đội hình bưng mâm mặc trong ngày cưới, mà cô dâu chú rể cần phải lựa chọn sao cho phù hợp với màu sắc trang trí trong hôn lễ, cũng như lựa chọn những màu sắc vừa phải, không quá nổi bật hơn trang phục cô dâu chú rể trong ngày cưới.

Mà đội hình bưng mâm quả vẫn phải thanh lịch và nhẹ nhàng, hòa hợp với không gian trong buổi lễ. Nếu bạn không biết và lo lắng không biết nên chọn những mẫu áo dài bưng quả nữ nào thích hợp thì bạn có thể tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân,… hoặc bạn có thể đến với những tiệm cho thuê họ sẽ tư vấn và lựa chọn cho bạn mẫu áo dài bưng quả phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nên lựa chọn chất liệu co giãn, thoải mái, dễ mặc cho đội hình bưng quả trong ngày cưới

Nói đến chất liệu khi lựa chọn những mẫu áo dài bưng quả nữ thì không mấy nhiều cặp đôi cô dâu chú rể sẽ vẫn còn băn khoăn về khâu lựa chọn này. Vì hiện nay, không chỉ đối với kiểu dáng trong từng mẫu áo dài bưng quả trở nên đa dạng và phong phú hơn. Mà đối với chất liệu cũng ngày càng được tận dụng và phổ biến với rất nhiều chất liệu khác nhau được sử dụng trong mỗi bộ áo dài.

Nhưng trong ngày cưới, tốt nhất bạn nên lựa chọn những chất liệu có độ co giãn và thấm hút mồ hôi như lụa, lụa satin, lụa tơ tằm, voan, kết ren,… để đội hình bưng mâm của bạn có thể thoải mái và dễ mặc, cũng như hoạt động đi lại và di chuyển, thoải mái vận động và vui chơi trong ngày cưới của bạn.

Nếu bạn muốn đội hình bưng quả của mình sang trọng và quý phái, thể hiện được phong cách của bạn và gia đình của bạn trong ngày cưới thì có thể chọn cho mình những mẫu áo dài bưng quả nữ với chất liệu vải gấm. Hiện nay, với chất liệu vải gấm thì được cho là được khá nhiều cô dâu chú rể quan tâm đến.

Vì với chất liệu như vậy, thể hiện được rõ sự cao sang, quyền quý trong gia đình dòng họ cũng như thể hiện được sự cao quý về gia thế. Gấm là chất liệu được sử dụng và được xuất hiện từ khá lâu, cho đến nay vẫn còn phổ biến khá nhiều. Gấm là chất liệu mà từ những triều đại lịch sử về trước luôn được vua chúa, quan lại, địa chủ sử dụng để may trang phục nhằm thể hiện quyền quý của mình.

Xem thêm: Áo dài bưng quả cách tân

Địa điểm cho thuê áo dài bưng quả nữ được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất TPHCM?

Hiện nay, với nhu cầu cho thuê áo dài bưng quả ngày càng được ưa chuộng mà không ít những cửa hàng cho thuê/bán áo dài bưng quả được mọc lên rất nhiều. Bởi sự xuất hiện của khá nhiều cửa hàng như vậy cũng gây rất nhiều khó khăn đối với nhiều cặp đôi cô dâu chú rể khi không biết lựa chọn như thế nào, và tìm kiếm được địa điểm cho thuê áo dài bưng quả nữ uy tín, chất lượng mà giá cả lại hợp lí, phù hợp với mọi chí phí nhu cầu của nhiều người.

Chính vì thế, để gỡ bỏ được nhiều khúc mắc và giúp cô dâu chú rể có thể chuẩn bị cho ngày cưới của mình được chu toàn và hoàn hảo nhất. Nên áo dài NiNi sẽ bật mí cho bạn một địa điểm cho thuê áo dài bưng quả vừa đẹp, giá cả phải chăng, mà lại có vô số mẫu mà bạn tha hồ lựa chọn. Không những vậy, còn được rất nhiều cô dâu chú rể yêu thích và tin tưởng lựa chọn nhiều nhất hiện nay.

Áo dài NiNi không chỉ là một cửa hàng cho thuê áo dài bưng quả mà còn cho thuê/bán và may trang phục áo dài cưới dành cô dâu chú rể được rất nhiều người quan tâm và ưa chuộng. Vì không chỉ sở hữu với nhiều thiết kế mới, đẹp, bắt kịp xu hướng mà đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tại đây được đào tạo chuyên nghiệp về bài bản, tự tin sẽ làm hài lòng và tư vấn chuyên ngiệp, giúp bạn có thể lựa chọn được mẫu áo dài hay trang phục cưới bạn ưng ý và xinh đẹp nhất khi xuất hiện trong ngày cưới trọng đại của mình.

Thay vì bạn phải đến tận cửa hàng để xem mẫu và giá thuê/bán thì tại Áo dài NiNi, chúng tôi có hẳn trang web để bạn có thể tham khảo và xem mẫu cùng với từng giá mức giá thuê/bán trên từng sản phẩm.

Không chỉ vậy, đối với những bạn ở xa có thể đặt thuê với hình thức cho thuê olline, mà không phải mắc quá nhiều thời gian cho việc đi lại, tiện cho việc lựa chọn cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho việc trang trí và chuẩn bị những việc khác trong ngày cưới của mình. Đến đây, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên tại đây tư vấn tận tình và chú đáo để có thể lựa chọn phù hợp cho mình mẫu áo dài bưng quả nữ hay trang phục cưới dành riêng cho mình.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi và đãi ngộ với chính sách thuê hợp lí, phù hợp với từng nhu cầu của mỗi người. Áo dài NiNi nhận được nhiều sự tin tưởng và ưa chuộng từ nhiều cặp đôi cô dâu chú rể không chỉ đối với đãi ngộ tốt mà những trang phục tại đây đều được sắp xếp, chuẩn bị và bảo quản kĩ lưỡng.

Nên trang phục dành cho khách hàng áo dài NiNi là luôn luôn mới từ 90 – 100%. Những trang phục đã quá cũ khi đã quá lỗi thời thì áo dài NiNi đã cho thanh lí và vứt bỏ hết. Chính vì thế, mà đến với áo dài NiNi bạn sẽ được tha hồ lựa chọn cho mình những mẫu áo dài bưng quả nữ và trang phục cưới mới đẹp mà không phải sợ là bị cũ hay đã lỗi mốt nhé.

Những mẫu áo dài bưng quả nữ mới, đẹp được nhiều cô dâu chú rể yêu thích và lựa chọn

Để giúp nhiều cặp cô dâu chú rể có thể dễ dàng lựa chọn hơn và có thể chọn lựa được mẫu áo dài bưng quả nữ ưng ý và phù hợp. Thì sau đây, áo dài NiNi sẽ giới thiệu và gợi cho bạn những mẫu áo dài bưng quả nữ mới đẹp đang được nhiều bạn yêu thích và phù hợp với nhiều xu hướng mới nhất hiện nay nhé. Chỉ với mức giá thuê từ 50.000 – 150.000đ/1 bộ là bạn có thể lựa chọn cho đội hình bưng mâm quả một mẫu áo dài bưng mâm vừa mới vừa đẹp rồi.

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng cổ điển kết tua rua đỏ mới nhất

Hiện nay, sự xuất hiện của những kiểu dáng theo phong cách cổ điển đã ngày càng được phổ biến và được kết hợp rất nhiều, không chỉ trong những kiểu dáng quần áo thời trang mà trong những kiểu dáng áo dài cũng được áp dụng và thiết kế rất nhiều. Với kiểu dáng tay dài phồng nhẹ cổ điển sẽ giúp che được khá nhiều khuyết điểm trên tay như tay thô hay bờ vai rộng. Kết hợp cùng với họa tiết kết đồng tâm tua rua đỏ sẽ tạo nên cái nhìn cá tính nhưng vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống dịu dàng và thướt đặc trưng của tà áo dài Việt Nam.

Với thiết kế tông màu hồng phấn nhẹ nhàng sẽ rất dễ phối hợp cùng với nhiều tông màu trang trí khác trong lễ cưới cũng như màu sắc trang phục cưới của cô dâu chú rể mà không sợ bị lấn át hay nổi bật quá. Đặc biệt, tông hồng còn là tông màu được rất nhiều bạn nữ yêu thích và ưa chuộng. Thì đây, sẽ là mẫu áo dài bưng quả nữ phù hợp với mọi nhu cầu của bạn. Không chỉ dễ phối với màu sắc khác mà còn hợp thời trang và cá tính, năng động, phù hợp với nhiều bạn trẻ khi mong muốn được mặc tà áo dài bưng quả trong ngày lễ cưới.

Mẫu áo dài bưng quả màu đỏ kết đồng tâm màu trắng hoa nhí mới đẹp

Áo dài bưng quả nữ hiện nay được thiết kế và phối hợp với rất nhiều màu sắc cũng như họa tiết mới đẹp, phù hợp với xu hướng nhẹ nhàng và tinh tế trong ngày lễ cưới. Bạn đừng quá lo lắng khi áo dài bưng quả nữ được kết hợp và may kết tông màu đỏ.

Tuy được sử dụng tông màu đỏ truyền thống nhưng áo dài NiNi đã khéo léo kết hợp cùng với họa tiết đồng tâm hoa nhí để tạo thêm nhiều nét dễ thương và gây cái nhìn nhẹ nhàng, tinh tế hơn cho mẫu áo dài bưng quả màu đỏ này khi đứng cạnh hình ảnh cô dâu trong ngày lễ cưới. Được may với chất liệu lụa co giãn sẽ tạo thêm độ thoải mái và dễ mặc hơn cho người diện mẫu áo dài.

Áo dài bưng quả nữ cách tân màu trắng kết hoa 3D kim loại phối tay gấm vàng

Không chỉ riêng những mẫu áo dài bưng quả nữ truyền thống mới được ưa chuộng và yêu thích. Mà với những mẫu áo dài bưng quả nữ cách tân cũng được khá nhiều bạn trẻ chọn lựa rất nhiều. Vì với thiết kế áo dài bưng quả cách tân sẽ phối với váy sẽ giúp tạo cái nhìn cá tình và hiện đại hơn cho đội hình bưng mâm quả.

Và mẫu áo dài bưng quả cách tân màu trắng kết hoa 3D kim loại là mẫu áo dài được phối với tông màu vàng gấm đang khá hot tại áo dài NiNi. Với thiết kế dễ thương, nhưng tinh tế và không quá nổi bật mà mẫu áo dài bưng quả cách tân này ghi được nhiều điểm trong mắt nhiều bạn khi ghé đến cửa hàng áo dài NiNi hiện nay.

Áo dài bưng quả nữ 4 tà màu xanh ngọc phối tay hồng kết hoa

Đến với áo dài NiNi, không chỉ bạn có thể lựa chọn được nhiều kiểu dáng áo dài bưng quả mà bạn yêu thích mà với vô số những mẫu áo dài với nhiều màu sắc phù hợp sẽ giúp bạn có thể ưng ý nhất khi lựa chọn được mẫu áo dài bưng quả nữ phù hợp với mình.

Màu xanh ngọc đang là gam màu đang được rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm nhất hiện nay trong việc tìm kiếm cho mình được mẫu áo dài bưng quả nữ màu xanh ngọc đẹp nhất. Để tạo nên thêm sự trong sáng và nhẹ nhàng hơn, phù hợp với hình ảnh bưng quả trong ngày cưới mà áo dài NiNi đã kết thêm họa tiết hoa nhẹ nhàng bên ngực để tránh sự đơn điệu trên mẫu áo dài bưng quả.

Áo dài bưng quả nữ màu vàng đồng lụa phi trơn kết hoa đỏ bươm bướm

Với mẫu áo dài bưng quả nữ màu vàng đồng lụa phi trơn này sẽ phối hợp với quần màu đỏ đô. Với thiết kế mới mẻ sẽ giúp đội hình bưng quả nữ trở nên nổi bật và xinh xắn hơn trong ngày lễ cưới khi đứng cạnh cô dâu. Tuy được phối với quần màu đỏ đô để tăng thêm sự nổi bật nhưng sẽ không quá nổi bật hơn cô dâu trong ngày lễ cưới đâu nhé.

Vì mẫu áo dài bưng quả nữ này được may với tông màu vàng đồng, như vậy chỉ giúp hình ảnh của bưng quả nữ được tươi tắn hơn và được nhiều người chú ý hơn khi dàn bưng mâm quả nữ của cô dâu lựa chọn mẫu áo dài bưng quả màu vàng đồng kết hoa đỏ bươm bướm.

Xem thêm: Trang phục áo cưới Trung Quốc đẹp nhất TpHCM