Áo Dài Gấm

Filter

Bán, Thuê Sale
SOC_3345

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu trắng gấm kết đá cá đỏ-CD61

3.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6964

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu gấm xốp màu vàng kết ngọc trai-CD29

3.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
aodainini239

Bán, Thuê

cặp áo dài cưới gấm vàng đính họa tiết hỷ

3.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
aodainini121ao-dai-dam-hoi-gam-do-tron-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu gấm đỏ kết hạt đơn giản-CD68

3.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
z1674056889239_2cebf4dfc89cf6caac4f361819f2e099

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu gấm đồng tiền đỏ-CD68

3.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-mau-trang-ket-chim-hac-do

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết chim hạc đỏ-CD63

3.500.000 500.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3832

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu hồng kết kim lông đính đá pha lê-CD57

2.800.000 600.000
Bán, Thuê
aodainini148

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu đỏ kết hột tròn

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
aodainini142

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu đỏ kết hỷ – CD71

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-mau-trang-hoa-tiet-bat-mat

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3338

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu trắng gấm kết đá cá đỏ

6.000.000 800.000
Bán, Thuê Sale
aodainini202

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu vàng kết họa tiết sang trọng

7.000.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3376

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể màu trắng kết chim hạc đỏ

6.500.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
Mẫu áo dài đám hỏi cô dâu chú rể đơn giản

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể màu trắng kết hạc tròn đỏ

6.500.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-gam-do-tron-don-gian

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới cô dâu chú rể màu đỏ đơn giản (CD68+CR01)

6.000.000 1.000.000
Bán, Thuê
trang-phuc-cho-co-dau-chu-re

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-nini

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-co-dau-mau-do-hoa-tiet-chu-hy

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể màu đỏ kết hỷ

6.000.0002.000.000
Bán, Thuê Sale
z1650393392389_b0caacae544ed66b72da6565a211b150

Bán, Thuê

Cặp áo dài kết vòng tròn chữ song hỷ màu đỏ

7.000.000 1.500.000
Bán, Thuê
ao-dai-an-hoi-co-dau-chu-re-mau-moiao-dai-co-dau-chu-re-mau-do-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu đỏ kết đồng tâm

6.000.0002.000.000
Bán, Thuê
83077045_2572060259750177_3992471520982073344_o

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trăng-hoa-tiet-pha-le-lap-lanh

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini106

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3620

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu đỏ kết chữ Hỷ

10.000.0002.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3605

Bán, Thuê

Áo dài gấm cặp thêu con công kết đá màu đỏ

7.500.000 1.500.000
Bán, Thuê
SOC_6274

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_6228

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_6029

Bán, Thuê

Áo dài gấm đơn giản kết viền áo – CD105

3.000.000500.000
Bán, Thuê
SOC_5971

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3330

Bán, Thuê

Áo dài cưới chú rể màu trắng gấm kết đá cá đỏ-CR32

3.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
aodainini569ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-cay-xanh

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1674056884268_d6375c2ec86c76fc8d5055d1858d9c2b

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết song hỷ pha lê vàng

3.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1674056889236_8fdf157bcb1e707bd0f614c6b52d19e5

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-mau-hong-thêu-hoa

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng gấm kết hoa đỏ-CD48

2.500.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7085

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu vàng phối gấm (BNA06)

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7091

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ phối gấm-BNA07

500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3350

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3364

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image430

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa – BNU02

700.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini230

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết tua rua vàng đồng

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
cap-ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini306

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini315

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini304

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini289

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng phối gấm vàng kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini295ao-dai-be-trap-mau-trang-phoi-vang-duyen-dang-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-gam-bung-qua-mau-trang-phoi-vang

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini353

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini256

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini191

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu hồng gấm họa tiết

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini340

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini282

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam gấm kết hoa

1.000.000150.000
Bán, Thuê Sale
aodainini278

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng gấm tay ren

1.000.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini210

Bán, Thuê

Áo dài cưới chú rể màu vàng kết cườm

3.000.000800.000
Bán, Thuê Sale
aodainini272

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren

2.000.000 200.000
Bán, Thuê
aodainini125

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini154

Bán, Thuê

Áo dài chú rể màu đỏ kết hạt tròn

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
aodainini134

Bán, Thuê

Áo dài chú rể màu đỏ kết hỷ – CR36

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
aodainini114

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini107

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết đồng tâm màu đỏ – CR37

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê Sale
z1780538231808_438945d9a1a3f0bd2dd94cf5ab9308f6

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân hoa hồng màu vàng

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
59323779_361604531127631_4110044966514851840_o

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam phối gấm màu hồng

1.200.000150.000
Bán, Thuê Sale
59869934_2336348616654677_3135948844798312448_o

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ gấm vàng kết hoa 3D kim loại

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
66999

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1651374566147_dd73d1bedcdaa12e93b8f1a00cc5b9c1

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết vòng tròn bươm bướm

2.100.000 200.000
Bán, Thuê
SOC_3228

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết chim hạc tua rua-CR17

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3233

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết chim hạc tua rua-CD40

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3222

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể kết chim hạc tua rua

6.000.0002.000.000
Bán, Thuê
SOC_3403

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết pha lê màu trắng-CR20

3.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3533

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3266

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết đá pha lê hoa sen bạc-CR23

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-co-dau-ket-da-pha-hoa-sen-bac

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết đá pha lê hoa sen bạc-CD52

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3248ao-dai-dam-hoi-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-cho-co-dau-chu-re

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3421

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3291

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết đá pha lê hoa sen xanh-CR30

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-dam-hoi-mau-trang-ket-da-pha-le-hoa-sen-xanh

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết đá pha lê hoa sen xanh-CD59

3.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3278

Bán, Thuê

Áo dài gấm là những chiếc áo dài may bằng chất liệu gấm. Gấm là một loại vải sang trọng, từ xưa được dùng nhiều để may trang phục áo dài. Trải qua nhiều thay đổi của thời trang, vải gấm vẫn được ưa thích như chưa từng bị mai một giống như chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, tất nhiên, để hợp xu hướng thời trang, những chiếc áo dài gấm cũng dần có sự thay đổi về mẫu mã và kiểu dáng để trông hiện đại hơn và tinh tế hơn. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn một số mẫu mã áo dài gấm theo xu hướng 2020 cũng như giới thiệu đến các bạn một số típ nhỏ để bạn chọn được chiếc áo dài gấm đẹp.

Vải áo dài gấm

Gấm là chất liệu sang trọng, mang hơi hướng của sự truyền thống, từ xưa, vải gấm đã được dùng để kính tặng các tần lớp quý tộc, chỉ có các thiếu nữ, quý bà ở những gia đình giàu có, quan lại mới được mặc vải gấm. Gấm thời đó vô cùng quý hiếm, phải trải qua quá trình thêu dệt công phu, mất nhiều thời gian mới ra được một sấp vải gấm đẹp và sang trọng.

Với đặt tính bóng bẩy và dày dặn, vải gấm thường thích hợp với những chiếc áo dài truyền thống với cổ cao, 2 tà dài bình thường, hoa văn chìm tạo nét sang trọng cổ điển. Những năm gần đây, vải gấm còn góp mặt trong những chiếc áo dài cách tân trong hình hài của mới hơn, gấm hiện đại vẫn bóng bẩy và sang trọng như xưa nhưng vải được dệt mỏng nhẹ hơn thường thấy ở những chiếc áo dài bưng quả cách tân ngắn, cổ tròn, tay ngắn mặc kèm quần hoặc váy lụa, váy lưới,…

Nếu trước đây vải gấm đơn điệu về họa tiết và màu sắc thông thường chỉ có những màu cơ bản như vàng, đỏ, đen,… họa tiết thường gặp nhất là họa tiết đồng tiền in chìm bóng thì nay, chiếc áo dài may bằng chất liệu vải gấm rất đa dạng về màu sắc, bạn có thể chọn cho mình những màu truyền thống như vàng, đỏ, trắng,… cũng có thể chọn cho mình những màu hiện đại hơn như xanh, hồng pastel, màu kem,… các họa tiết thời trang như hoa lá, thêu rồng nhí, hay các kiểu lập thể được đưa nhiều vào những mẫu áo dài hiện đại.

Cách chọn áo dài gấm đẹp

Chọn kiểu dáng phù hợp

Trước kia, áo dài gấm chỉ được sử dụng nhiều ở các gia đình giàu có vì sự sa xỉ, sang trọng của nó. Ngày nay, áo dài gấm ngày càng phổ biến hơn nên được thiết kế với nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào vóc dáng và mục đích sử dụng mà các bạn chọn lựa những chiếc áo dài gấm khác nhau để có thể tôn lên những đường nét quyến rũ của cơ thể.

Áo dài gấm với đặt tính dày dặn có thể che khuyết điểm ở vòng eo của các chị em có thân hình hơi mũm mĩm, tuy nhiên các bạn nên ưu tiên chọn lựa cho mình các kiểu dáng suông rộng, không nên chọn các áo dài ôm sát cơ thể để thoải mái khi mặc và tránh làm lộ các khuyết điểm khác trên cơ thể vì gấm không phải là chất liệu co giãn tốt.

Đối với các cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn có thể thoải mái chọn áo dài gấm, vì chất liệu gấm dày dặn sẽ làm bạn trông trong trịa hơn, đừng chọn form áo quá rộng sẽ khiến bạn như “bơi” trong chiếc áo dài mà mất đi những đường cong xinh đẹp của bạn. Nên chọn cho mình những chiếc áo dài gấm cách tân 4 tà ngắn mặc kèm quần ôm sẽ khéo léo khoe đôi chân nhỏ nhắn và vóc dáng mỏng manh của bạn.

Chọn họa tiết áo dài

Áo dài gấm ngày nay có họa tiết rất đa dạng, hoa văn trên áo không chỉ là hoa văn đồng tiền cổ điển mà những người thợ thủ công còn dệt nhiều họa văn độc đáo như họa tiết rồng nhí, họa tiết hoa lá. Tùy theo mục đích đến nơi như thế nào mà bạn chọn các họa tiết gấm cho phù hợp. Ví dụ, nếu để mặc đi chùa hoặc dạo phố hoa ngày đầu năm bạn nên chọn các loại áo dài gấm đỏ, áo dài gấm hoa hay áo dài gấm màu vàng để trông nổi bật và xinh đẹp.

Bên cạnh đó, chọn họa tiết hoa văn cũng phụ thuộc khá nhiều vào vóc dáng của bạn. Nếu bạn có dáng người đầy đặn nên chọn các loại gấm họa tiết nhỏ, sậm màu, họa tiết nên được thêu kết làm điểm nhấn ở vai hoặc chạy dọc thân người sẽ trông bạn mảnh mai hơn là những bộ gấm có họa tiết lớn. Không nên chọn quá nhiều họa tiết nhấn ở phần eo và hông sẽ làm bạn trông to và mất đi các đường cong vốn có của bạn.

Những lưu ý khi diện áo dài gấm

Chất liệu gấm là một chất liệu cổ xưa nên có phần hơi kén dáng, đòi hỏi người mặc nên chú ý những chi tiết trên áo để có thể khiến bộ áo phát huy hết vẻ đẹp của cơ thể mình.

Nếu diện áo dài gấm với quần âu hoặc quần skinny, nên ưu tiên những mẫu quần lưng cao để tránh lộ vùng eo quá nhiều gây phản cảm cho người khác.

Nếu bạn sợ chiếc áo dài gấm có phần đơn điệu, bạn có thể chọn phối thêm phụ kiện như vòng cổ, kiềng, khăn vấn vừa tạo được sự nổi bậc, vừa mang phong cách quý tộc cổ điển. Khăn vấn nên chọn họa tiết và màu sắc tương tự màu áo dài để tạo sự đồng bộ, tránh chọn những phụ kiện rườm rà gây rối mắt.

Không nên giặt áo dài gấm bằng máy giặt để tránh chiếc áo dài của mình bị phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu. Nếu bạn không có thời gian có thể giặt bằng máy giặt lồng ngang hoặc giặt khô, giặt hơi nước để giữ được chất lượng và màu sắc sản phẩm luôn mới.

Có thể bạn quan tâm: Áo dài hoa nhí đẹp nhất TpHCM

Áo dài Nini – địa chỉ may, bán, cho thuê áo dài gấm tại TPHCM

Với nhu cầu về áo dài gấm ngày càng cao của các bạn gái trẻ, Áo dài Nini với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang thực sự tin rằng việc mở thêm một mảng mới là cho thuê áo dài gấm là thật sự cần thiết. Tại Áo dài Nini chúng tôi có rất nhiều mẫu mã với đủ loại áo dài gấm đầy kiểu dáng và màu sắc khác nhau, tùy theo mục đích mà các bạn có thể chọn các mẫu áo dài gấm cưới, áo dài gấm bưng quả, áo dài gấm bà sui hay áo dài gấm đi tiệc cho riêng mình

Mặc dù sở hữu một diện tích không lớn lắm tại TPHCM, nhưng áo dài tại cửa hàng luôn được cập nhật thường xuyên các mẫu và kiểu dáng mới nhất, hiện đại nhất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các khách hàng thân yêu của mình. Áo dài tại cửa hàng luôn được bảo quản và cập nhật thường xuyên, các kiểu cũ, lỗi thời hoặc áo cũ sẽ được thanh lý và may mới đảm bảo đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng.

Áo dài Nini luôn chăm chút rất kỹ lưỡng cho sản phẩm của mình từ khâu chọn vải, chọn phụ kiện, họa tiết đến may đo và giặt ủi, nhờ vậy nên áo dài tại Áo dài Nini luôn có chất liệu tốt, đường may chắc bền, form dáng chuẩn đảm bảo khách hàng mặc vào thoải mái, dễ chịu.

Chi phí may, thuê sản phẩm là một điều quan trọng không kém. Áo dài Nini với ưu điểm không tốn quá nhiều chi phí cho mặt bằng, luôn đưa ra một mức giá hợp lý và rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng. Giá cả tại Áo dài Nini cũng rất đa dạng, từ 100.000 đ – 3.000.000 đ, đủ sức phục vụ tất cả các khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Tại đây còn có nhiều chương trình ưu đãi, giúp bạn có thể may, thuê được bộ trang phục phù hợp lại tiết kiệm cho bản thân một phần chi phí cho những nhu cầu khác của mình.

Các bạn không có nhiều thời gian để đến cửa hàng thử và chọn lựa, hoặc ngại xa, hoặc ngại lạ, Áo dài Nini là một cứu cánh cho bạn. Giờ đây, bạn có thể ở nhà thoải mái chọn lựa các mẫu mã tại Áo dài Nini trên trang web của cửa hàng với giá cả được niêm yết cụ thể. Chỉ cần một cuộc gọi, chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã phù hợp với bạn và giao sản phẩm đến tận nhà của bạn. Thật tiện lợi đúng không nào.

Các mẫu áo dài gấm tại Áo dài Nini

Phần dưới đây, Áo dài Nini xin gửi đến bạn một số mẫu áo dài gấm đang rất được yêu thích và săn đón tại cửa hàng:

 • Cặp áo dài cưới gấm vàng đính họa tiết hỷ – giá thuê 1.000.000đ/ 1 cặp
 • Áo dài cô dâu gấm đồng tiền đỏ – giá thuê 800.000đ
 • Cặp áo dài cưới màu trắng gấm kết đá cá đỏ – giá thuê 2.000.000đ/ 1 cặp
 • Cặp áo dài cô dâu chú rể màu trắng kết hạc tròn đỏ – giá thuê 1.600.000đ/ 1 cặp
 • Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ – giá thuê 150.000đ/ 1 bộ
 • Cặp áo dài bưng quả nam nữ gấm màu hồng kết bươm bướm tua rua đỏ – giá thuê 300.000đ/ 1 cặp
 • Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết hoa 3D kim loại phối vàng – giá thuê 300.000đ/ 1 cặp
 • Áo dài bưng quả nam màu vàng phối họa tiết gấm – giá thuê 150.000đ/ 1 bộ
 • Áo dài cưới chú rể màu trắng kết pha lê – giá thuê 1.000.000đ/ 1 bộ
 • Cặp áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren – giá thuê 300.000đ/ 1 cặp
 • Cặp áo dài cưới màu đỏ kết hột tròn – giá thuê 2.000.000đ/ 1 cặp
 • Cặp áo dài cưới màu đỏ kết đồng tâm – giá thuê 2.000.000đ/ 1 cặp
 • Cặp áo dài cô dâu chú rể kết chim hạc tua rua – giá thuê 2.000.000đ/ 1 cặp
 • Cặp Áo dài bưng quả màu xanh trái tim – giá thuê 300.000đ/ 1 cặp
 • Áo dài Bưng quả nam gấm viền đỏ – giá thuê 130.000đ/ 1 bộ
 • Áo dài cưới chú rể màu vàng – giá thuê 500.000đ/ 1 bộ

 

Với bài viết trên, Áo dài Nini hi vọng rằng có thể giúp các bạn hiểu thêm về chiếc áo dài gấm truyền thống, cũng như có cho mình một số típ nhỏ để chọn chiếc áo dài gấm phù hợp cho riêng mình. Nếu còn lo lắng và có điều gì thắc mắc, hãy gọi ngay cho chúng tôi, Áo dài Nini sẵn sàng san sẻ nỗi lo cùng bạn và giúp bạn chọn ra một bộ áo dài gấm ưng ý để bạn xinh đẹp và nổi bậc nhất trong những dịp lễ quan trọng.