Áo Dài Đồng Phục

Filter

Bán, Thuê SaleNew
z5452704318438_f6f3ea3ec745cfd14e724046e575a4ab

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu xanh trơn tay nút bọc – BNU108

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
z5380492086962_037ac1a5442ab8b0b3b65b836a8e7b10

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380480551840_31f21db1933c429159795871d66645b7

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5380479199205_247cb79af5ecd9fae69f7fba7281eb12

Bán, Thuê

Bán, Thuê
z5318673223380_40a3329573d8b48f8a34fde0c91e237f

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z5318673199139_e3a5ef5e4094351d72d0fd2d87a4cc9a

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu xanh dương thêu hoa nhí – BNU110

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
z5318632592901_a43084fb75ad81306882bc2848fd20dd

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE8349

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu nude kết vòng hoa – BNU101

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
BLUE8129

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE8077

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7934

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả nữ màu xanh tay bồng kết hoa – BNU102

2.000.000 150.000
Bán, Thuê
BLUE7877

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7780

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu trắng cột nơ – BNU89

2.000.000 100.000
Bán, Thuê
BLUE7528

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
BLUE7380

Bán, Thuê

Mẫu áo dài bưng quả màu trắng kết chữ hỷ đỏ – BNU100

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1581997487658_61aff41b9f2bd335a19655ab781a50d7

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu thêu chim màu hồng cam-CD45

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
Image187

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini177

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ lụa phi phối tay nơ

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image368

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng kết hoa – CD14

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6964

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu gấm xốp màu vàng kết ngọc trai-CD29

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5727

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh ngọc kết hoa – BNU49

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5756

Bán, Thuê

Áp dài bưng quả màu vàng thêu vòng tròn hoa mai nơ – BNU64

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5669

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng patel kết hoa đá – BNU71

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5904

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5855

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5777

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5618

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả basic màu xanh mint – BNU67

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5575

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng kết nút bọc xéo – BNU60

2.000.000 150.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5502

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_5444

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh mint kết đá pha lê – BNU88

2.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5420

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kem kết nơ cổ sơ mi – BNU86

2.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5422

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả trơn màu vàng kem tay phồng – BNU85

2.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5596

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả basic màu xanh dương – BNU63

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_5400

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini569ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-cay-xanh

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image427

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan – BNU01

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
74274415_1326871960849059_2535230104322179072_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3821

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng tay thắt nơ-BNU17

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7088

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7091

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ phối gấm-BNA07

500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3720

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ-BNU24

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image439

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7057ao-dai-dam-hoi-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hạt trai-BNU11

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image430

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa – BNU02

700.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini359

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini165

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân màu đỏ

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
cap-ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini306

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini263

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini262ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-vay-do

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini295ao-dai-be-trap-mau-trang-phoi-vang-duyen-dang-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini353

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xanao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini217

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng truyền thống kết pha lê

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gianao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gian

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini282

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam gấm kết hoa

1.000.000150.000
Bán, Thuê Sale
aodainini552

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini537

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng pastel cổ kết ngọc trai

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini503

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini520

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng kết tua rua

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini512

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí

1.500.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini502

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trang-canh-tien-phong-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3686

Bán, Thuê

Áo dài Bưng quả nam gấm vàng viền đỏ-BNA10

1.050.000150.000
Bán, Thuê
SOC_3724

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam xanh dương nhạt-BNA15

600.000150.000
Bán, Thuê
SOC_3804

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu thêu tay màu đỏ chim phối vàng

5.000.000600.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3699

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh lá kết hoa tua rua-BNU21

600.000 50.000
Bán, Thuê
SOC_6963

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_7095

Bán, Thuê

Áo dài là trang phục được nhiều cơ quan, tổ chưc, công ty, trường học chọn làm đồng phục. Áo dài đồng phục được may, bán ở đâu ở TP.HCM? là câu hỏi trăn trở của nhiều bạn trẻ và các công ty, trường học. Trong bài viết ngày hôm nay Áo dài Nini sẽ giới thiệu với các bạn một địa chỉ chuyên may bán áo dài đồng phục uy tín tại TP.HCM.

Những điều tuyệt vời khi mặc áo dài đồng phục

Áo dài là quốc phục của Việt Nam. Áo dài ngoài mang lại vẻ đẹp nữ tính, kín đáo lại nhẹ nhàng, trang nhã cho người mặc còn thể hiện tinh thần văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Bất cứ cô gái Việt Nam nào, khi khoác lên mình bộ áo dài cũng đều có cảm giác tự hào và nhiều cảm xúc đặc biệt.

Áo dài mang lại cảm giác tự tin cho người mặc.
Không phải bộ trang phục nào cũng có thể vừa kín đáo vừa phô được hết những đường cong khỏe khoắn quyến rũ của các cô gái. Một bộ áo dài đẹp làm tôn vinh hình thể lại có thể thể hiện bản sắc riêng của từng ngành nghề qua màu sắc và họa tiết. Các ban ngành, công ty quan tâm, chọn lựa cho nhân viên của mình một bộ đồng phục đẹp sẽ có thể thúc đẩy sự tân tụy và nhiệt huyết của nhân viên của mình nhất là phái nữ vốn là phái đẹp.

Đồng phục áo dài thể hiện sự chuyên nghiệp và trang trọng.
Mang trên người bộ quốc phục Việt Nam kín đáo và giàu ý nghĩa nhân văn sẽ khiến người mặc thể hiện sự trang trọng và chuyên nghiệp. Ngoài ra, lựa chọn cho công ty, doanh nghiệp của mình một bộ áo dài đồng phục thống nhất với chất liệu, màu sắc riêng còn thể hiện được bản sắc cá tính của doanh nghiệp mình.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Có đồng phục áo dài, các bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian để lựa chọn trang phục đi làm. Thay vì thời gian đó, mình có thể tận dụng để trang điểm và làm đẹp để có thể tự tin hơn khi làm việc. Bạn còn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền từ việc mua trang phục công sở.

Một vài tip nhỏ để chọn áo dài đồng phục

1. Về chất liệu

Nên chọn chất liệu không quá mỏng nhưng phải nhẹ nhàng, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Loại vải được ưa chuộng chọn may áo dài đồng phục thường là vải lụa, các loại lụa như Lụa Hàn Quốc, lụa Garnet và Lụa Thái Tuấn,… đang được yêu thích nhất. Các loại lụa này có giá cả chênh lệch, cao nhất và thoải mái nhất là lụa Thái Tuấn, nói chung, tùy điều kiện kinh tế và môi trường công việc mà các bạn cân nhắc chọn chất liệu cho áo dài đồng phục của mình nhé.

2. Về màu sắc

Màu sắc nên chọn cho áo dài đồng phục nên là màu nhạt. Màu nhạt mang lại vẻ nhẹ nhàng thanh mát cho người nhìn sẽ tạo hiệu ứng tốt cho nhân viên của bạn khi làm việc hoặc giao tiếp khách hàng. Tuy nhiên, điểm yếu của màu nhạt sẽ khó che được khuyết điểm cho người mặc, chỉ phù hợp với các ngành nghề cần ngoại hình của nhân viên như tiếp viên hàng không hoặc chăm sóc khách hàng,…

Màu sắc cho áo dài đồng phục là tông màu đã được các ban ngành hoặc doanh nghiệp chọn lựa sẵn, áo dài Nini sẽ thiết kế áo dài theo tông màu sẵn đó. Nếu bên bạn chỉ cần theo một tông màu tổng thể mà không nhất thiết yêu cầu phải đậm hay nhạt thì chúng mình sẽ tư vẫn dựa trên màu da và sở thích để lựa chọn tông màu phù hợp với bạn nhất.

3. Về họa tiết

Để thể hiện sự thống nhất và tinh tế, họa tiết được chọn trên áo dài đồng phục thường phải đơn giản, không nên chọn họa tiết cầu kì phức tạp nhiều hoa văn màu sắc làm rối mắt khi tập thể đứng chung. Vì lý do đó, nhiều ngành đã chọn cho mình đồng phục áo dài trơn, rất ít hoặc hoàn toàn không có họa tiết. Nếu bạn cần điểm nhấn cho áo dài, hãy nhấn phần viền áo, vừa trang nhã lại không quá kén chọn dáng người mặc.

Tham khảo thêm: Giá áo dài cách tân nữ

Shop Áo dài Nini – nơi may, bán cho thuê áo dài đồng phục

Có rất nhiều nơi để bạn lựa chọn may áo dài đồng phục. Nhưng may ở đâu là tốt nhất? thiết kế ở đâu là nổi bật và tinh tế, bên cạnh đó kỹ thuật may cũng rất quan trọng vì áo dài không phải là một trang phục dễ may, nó là một loại trang phục đòi hỏi việc may đo rất khắc khe và tỉ mỉ. Áo dài đồng phục không chỉ làm đẹp cho người mặc, nó còn là bộ mặt của cả một tổ chức doanh nghiệp, mang tính hình ảnh và truyền thông rất lớn. Bộ áo dài đẹp, ấn tượng cùng với nụ cười, nét duyên dáng của các cô gái nhân viên sẽ làm các khách hàng có ấn tượng tốt và nhớ mãi. Hiểu được sự quan trọng trong việc may áo dài đồng phục, Áo dài Nini với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thời trang áo dài cho ra đời thêm mảng mới đó là may, bán, cho thuê áo dài đồng phục. Shop áo dài Nini ra đời có đầy đủ tố chất để trở thành một thương hiệu may áo dài đồng phục đầy uy tín và đáng tin cậy:

– Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực áo dài, có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong việc lựa chọn mẫu mã, chất liệu phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của quý khách.

– Kỹ thuật may thêu hiện đại cùng với dàn thợ thủ công giàu kinh nghiệm và khéo léo có nhiều năm may kinh nghiệm trong việc may đo áo dài, Áo dài Nini có thể giúp bạn hoàn thiện ý tưởng cho ra đời bộ áo dài đồng phục sống động và tinh tế nhất.

– Dàn nhân viên tư vấn đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết, có thể giúp bạn chọn lựa họa tiết, màu sắc. Giúp bạn nhận ra được ưu khuyết điểm của từng mẫu khi lên áo dài cho tập thể.

– Quan trọng nhất là với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín của mình, Áo dài Nini không dám chắc là giá cả rẻ nhất nhưng dám chắc sẽ mang lại cho các bạn một sản phẩm hoàn hảo nhất với giá cả phù hợp nhất.

Các mẫu áo dài đồng phục tại Áo Dài Nini

1. Áo dài đồng phục màu trắng

Màu trắng thể hiện cho sự tinh khôi, trong sáng, là màu sắc được ưu ái sử dụng trong các trường học cấp hai, ba. Đã có một thời, hình ảnh các thiếu nữ trong sáng khoác lên mình chiếc áo dài trắng đạp xe tung tăng dưới các tán cây phượng đã làm nao lòng biết bao thi sĩ đi vào hồn biết bao áng văn bất hủ.

Áo dài trắng tại Áo dài Nini thường được sử dụng làm đồng phục bưng quả, kết hợp với quần màu có thể sử dụng làm đồng phục lễ tân. Vì là màu đơn giản, dễ kết hợp, áo dài đồng phục màu trắng rất được yêu thích tại Áo dài Nini. Các mẫu được yêu thích nhất có thể kể đến áo dài trắng kết đồng tâm vàng, áo dài trắng trơn cổ tròn kết hạt trai, áo dài trắng kết 3D kim loại hoặc áo dài trắng kết hoa,…

2. Áo dài đồng phục màu hồng

Màu hồng là màu đầy nữ tính, lại mang ý nghĩa may mắn, cát tường nên rất được yêu thích. Áo dài đồng phục màu hồng có nhiều tông màu từ nhẹ nhàng nữ tính đến cá tính hiện đại cho các bạn yêu thích màu hồng lựa chọn. Màu hồng được yêu thích nhiều tại Áo dài Nini là hồng phấn và hồng nude.

Áo dài nữ màu hồng kết hoa là mẫu áo dài đồng phục màu hồng được yêu thích tại Áo dài Nini. Chất liệu gấm mịn màng, sang trọng kết hợp với họa tiết hoa nhỏ trên đầu vai làm điểm nhấn tạo vẻ ngọt ngào trang nhã cho người mặc. Áo thường được sử dụng để làm đồng phục lễ tân, đồng phục chụp hình kỷ yếu,…

Áo dài màu hồng không hẳn chỉ mang tính truyền thống, nếu bạn yêu thích hiện đại, mẫu áo dài màu hồng cam vải lụa tằm là một lựa chọn sáng suốt. Đúng với tên gọi của nó, mẫu áo dài được may bằng vải lụa tằm nhẹ nhàng, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt màu hồng cam, điểm nhấn trên bộ trang phục là phần tay phồng hiện đại kết hợp họa tiết tròn tua rua trên ngực áo. Để tạo nổi bật sự cá tính của bản thân, quần đỏ là sự phối hợp tốt nhất cho bộ áo.

3. Áo dài đồng phục màu vàng

Thời trang hiện đại rất thích màu vàng, màu vàng vừa thể hiện cho màu sang trọng nhã nhặn lại vừa mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cữu. Màu sắc của vàng lại vừa có nhiệt huyết như ánh mặt trời lại không quá rực rỡ như màu đỏ, màu vàng tông từ vàng nhạt đến vàng chanh ngọt ngào lại có thể tôn màu da người mặt, chính vì thế, rất nhiều doanh nghiệp chọn màu vàng là màu chủ đạo cho áo dài đồng phục. Các bạn yêu thích màu vàng, tại Áo Dài Nini có thể chọn mẫu áo dài kết song hỷ pha lê vàng, áo dài gấm phối họa tiết tua rua, áo dài vàng lụa cổ yếm kết hoa, áo dài gấm cách tân váy ngắn,…

Áo dài vàng lụa cổ yếm kết hoa là kiểu áo dài đồng phục được yêu thích nhất tại Áo Dài Nini. Là sự kết hợp mượt mà giữa cổ điển và hiện đại, áo có phần trên là phần cổ yếm như phần trên của các áo tứ thân xưa, phần thân dưới và tay lửng được may bằng vải lụa tằm nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt cùng điểm nhấn hoa kết trên ngực áo màu đỏ. Khách hàng chọn nhiều mẫu áo dài vàng lụa cổ yếm kết hoa dùng cho các dịp như chụp hình xuân, tết, hoặc dùng làm đồng phục bưng quả,…

4. Áo dài đồng phục màu xanh

Màu xanh, màu của sự dịu dàng và đầy hy vọng, người Việt Nam yêu màu xanh như yêu lũy tre, yêu cánh đồng, yêu những mảnh ruộng tốt tươi. Có lẽ vì vẻ đẹp truyền thống, vì những giá trị nhân văn đã bao đời thắm vào máu thịt mà màu xanh được nhiều doanh nghiệp Việt Nam chọn làm màu chủ đạo để may áo dài đồng phục. Từ xưa cho đến nay, áo dài màu xanh luôn có một vị thế nhất định, cùng với sự phát triển của xã hôi, kỹ thuật in nhuộm phát triển, nhiều màu sắc ra đời, tuy nhiên màu xanh vẫn luôn được yêu thích, những người chọn mẫu áo dài đồng phục cho mình luôn ưu ái chọn màu xanh.

Vì sự phổ biến và ưu ái của người việt dành cho chiếc áo dài xanh, Áo dài Nini đã cho rất nhiều mẫu áo dài tông xanh cho các bạn lựa chọn: áo dài màu xanh lá kết hoa tua rua, áo dài màu xanh mint pastel kết ngọc trai, áo dài màu xanh tay hồng kết hoa, áo dài xanh tay lưới,… Các bạn hãy đến thử và một lần trãi nghiệm nhé.

Đôi dòng chia sẻ trên Áo dài Nini hy vọng sẽ giới thiệu đến các bạn một địa chỉ may, bán, cho thuê áo dài đồng phục cũng như giới thiệu đến các bạn các mẫu áo dài đồng phục được yêu thích nhất tại cửa hàng. Áo dài Nini hy vọng rằng với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của mình, Áo dài Nini có thể giới thiệu đến các bạn một lựa chọn đúng đắn nhất cho áo dài đồng phục của mình nhé.

Tham khảo thêm: Mẫu áo dài đồng phục công sở đẹp nhất