áo dài bê lễ

Filter

Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1787340671800_8c04beaa9c48db6fb18b03b7d7ccaa68

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini177

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ lụa phi phối tay nơ

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini532ao-dai-bung-qua-mau-hong-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ hồng cam kết tua rua

900.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini185

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phối đỏ kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini522ao-dai-bung-qua-mau-vang-phoi-hoa-tay-phong-nhe

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-hoa-tiet-no-o-co

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả nam xanh dương nhạt + nữ kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini569ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-cay-xanh

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1644592310687_acf5c909b5dc99a088de0479384bcf93

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả truyền thống hoa nhí hồng tím

1.050.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1674056884268_d6375c2ec86c76fc8d5055d1858d9c2b

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết song hỷ pha lê vàng

3.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini181

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ kết kim tuyến vàng

1.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image427

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan – BNU01

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini158

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu trắng kết kim tuyến đỏ

1.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-mau-hong-hoa-laao-dai-dam-hoi-cach-tan-mau-hong-phoi-xanh-duong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Organza màu hồng hoa lá-BNU25

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-hac-trang-hoa-sen-mau-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng qủa Organza Hạc trắng hoa sen màu hồng-BNU20

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image451

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7100

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
74274415_1326871960849059_2535230104322179072_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1674056889236_8fdf157bcb1e707bd0f614c6b52d19e5

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3821

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng tay thắt nơ-BNU17

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7079

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ đô kết hình thoi-BNU14

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7085

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu vàng phối gấm (BNA06)

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image433

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ – BNA02

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image460

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu trắng trơn – BNA01

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7088

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7091

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ phối gấm-BNA07

500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3720

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ-BNU24

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image439

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7057ao-dai-dam-hoi-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hạt trai-BNU11

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image430

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa – BNU02

700.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini359

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini165

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân màu đỏ

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini230

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết tua rua vàng đồng

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
cap-ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini306

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini315

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini304

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini263

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí

1.000.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini268

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini262ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-vay-do

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini289

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng phối gấm vàng kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini295ao-dai-be-trap-mau-trang-phoi-vang-duyen-dang-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-gam-bung-qua-mau-trang-phoi-vang

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini353

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng cách tân phối tua rua xanh

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini256

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini191

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu hồng gấm họa tiết

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xanao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini173

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu đỏ nam kim tuyến nữ phối tay nơ

2.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini184

Bán, Thuê

Cặp áp dài bưng quả nam nữ màu đỏ kết hoa 3D

2.500.000 100.000
Bán, Thuê
ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-chu-hy-danh-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini217

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng truyền thống kết pha lê

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gianao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gian

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini282

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam gấm kết hoa

1.000.000150.000
Bán, Thuê Sale
aodainini278

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng gấm tay ren

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini272

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren

2.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini552

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini537

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng pastel cổ kết ngọc trai

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-do-tay-phong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hoa đồng tâm

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini503

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini520

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng kết tua rua

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini512

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí

1.500.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini502

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trang-canh-tien-phong-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê
03

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng cam vải lụa tằm

1.500.000150.000
Bán, Thuê Sale
z1796192142323_9020e5819c64bb8c017cbf75d9bf3c11

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ phối hoa

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1780538231808_438945d9a1a3f0bd2dd94cf5ab9308f6

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân hoa hồng màu vàng

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
59323779_361604531127631_4110044966514851840_o

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam phối gấm màu hồng

1.200.000150.000

101 mẫu Áo dài bê lễ đẹp ai cũng phải trầm trồ

Ngày nay mặc dù cấc hình thức trang phục cho lễ cưới đã trở nên đa dạng và mang màu sắc phương Tây, tuy nhiên mẫu áo dài truyền thống vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng đối với nghi thức cưới hỏi ở Việt Nam. Bên cạnh mẫu áo dài nổi bật của cô dâu chú rể, dàn bưng lễ cũng cần được phối các trang phục hài hòa với nhân vật chính để thu hút, tạo ấn tượng hơn trong ngày lễ. Áo Dài NiNi xin giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập mẫu áo dài bê lễ đẹp mắt, nổi bật nhất.

Lựa chọn áo dài bê lễ đẹp trong ngày trọng đại

Các phụ dâu thời hiện đại có thể lựa chọn các trang phục đầm xòe, váy ngắn trong ngày lễ hỏi. Tuy nhiên áo dài vẫn luôn được đánh giá cao trong các nghi lễ cưới truyền thống, bởi sự sang trọng và tôn lên nét đẹp của phụ nữ. Theo năm tháng, các mẫu áo dài bê quả cho nam thanh nữ tú ngày càng đa dạng về thiết kế và màu sắc và được lựa chọn dựa trên một vài xu hướng sau

Lựa chọn áo dài bê lễ theo xu hướng màu pastel

Sự tươi sáng, nhẹ nhàng của màu pastel mang đến một hình ảnh dịu dàng, lãng mạn cho dàn phù dâu, kết hợp với chất liệu voan và lụa mỏng, mang đến cảm giác thoải mái và ngọt ngào. Với sự thanh nhã, dịu dàng của các màu sắc như hồng phấn, cam sữa, vàng chanh, tím nhạt… chắc chắn dàn phù dâu sẽ mang lại sự ngọt ngào mà không kém phần nổi bật cho đám cưới của bạn.

Lựa chọn chất liệu và hoa văn áo dài bê lễ

Một chất liệu vải may tốt sẽ tạo nên một chiếc áo dài có giá trị. Thông thường vải voan, lụa, chiffon là những chất liệu may áo dài được ưa chuộng. Với sự nhẹ nhàng, vừa có độ bay, vừa co dãn khiến người mặc cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Bên cạnh đó yếu tộ họa tiết cũng không kém phần quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng tương tự như việc lựa chọn màu sắc, họa tiết đồng phục bê lễ cũng nên nương theo trang phục của hai nhân vật chính để tạo sự hài hòa, không nhằm mục đích dìm hàng trang phục của cô dâu chú rê.

Mẫu áo dài bê lễ đẹp hiện đại nhất

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ: màu xanh dương nhạt thanh lịch phối với mẫu áo dài truyền thống tạo nên sự cuốn hút cho nàng phù dâu. Kết hợp sự sáng tạo để che đi sự đơn điệu bằng phối tay dài phồng và nhấn nơ đỏ ở cổ. Dàn bưng quả sẽ mang đến sự tươi mát và đáng yêu cho buổi lễ của các nàng đó.

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hạt trai: mẫu áo dài đỏ truyền thống kết hợp với điểm nhấn là vòng ngọc trai sẽ tạo thêm sự dịu dàng, sang trọng cho các nàng. Sẽ đáng yêu và xinh tươi hơn với mẫn đội đầu các nàng nhé. Đây thường là màu hợp tông với trang phục của cô dâu đấy.

Áo dài bưng quả màu xanh mint pastel kết ngọc trai: không khác gì thiết kế của mấu áo dài trên, nhưng mẫu áo dài này phối màu xanh nhạt pastel, là màu cảu sự thanh nhã, dịu dàng. Mang đến sự ngọt ngào cho dàn bưng quả.

Áo dài bưng quả truyền thống hoa nhí hồng tím lại là một mẫu áo dài truyền thống với họa tiết hoa văn nổi bật với tông màu tím, cách điệu hoa văn tao nhã. Là sự pha trộn nét dịu dàng mà lại độc đáo, giúp dàn phù dâu tạo ấn tượng tuyệt vời với quan khách.

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc Mẫu áo dài cách tân với màu sắc chủ đạo bắt mắt. Với họa tiết chim hạc nhấn nổi bật phần tà áo, phom dáng áo đơn gian với cánh tay lỡ, cổ tròn nữ tính. Mang đến sự nổi bật mà lại duyên dáng cho các nàng đấy.

Áo dài bưng quả màu trắng phối gấm vàng kết hoa: tông màu chủ đạo màu trắng của mẫu áo dài cách tân này mang đến sự nhẹ nhàng, thanh khiết. Điểm nhấn là cánh tay phối gấm vàng, mang đến sự dịu dàng, duyên dáng. Họa tiết kết hoa trước ngực là điểm nhân để tăng thêm nét tinh tế cho người mặc.

Thuê áo dài bê lễ đẹp ở đâu tại HCM

Để đầu tư cho dàn bê lễ của mình những mẫu áo dài hiện đại và đẹp mắt thì cửa hàng Áo Dài NiNi sẽ là nơi bạn có thể ghé thăm. Cửa hàng Áo Dài NiNi với đội ngủ thiết kế chuyên nghiệp, chúng tôi luôn cũng cấp các sản phẩm áo dài sáng tạo, đẹp mắt mang phong cách hiện đại cũng như truyền thống đến cô dâu chủ rễ.

Shop chúng tôi chuyên cho thuê các loại áo dài với nhiều mẫu mã đa dạng, màu sắc nổi bật mà chi phí lại vừa túi tiền. Shop chúng tôi luôn cập nhật theo xu hướng hiện nay, cải tiến về mẫu mã theo xu hướng hiện đại, đảm bảo hàng luôn luôn mới.

Vì sao nên chọn áo dài bê lễ tại Áo Dài NiNi

Shop chúng tôi luôn dùng các chất liệu vải cao cấp để may áo dài chuẩn form nhằm tôn dáng của người mặc, chúng tôi còn nhận chỉnh sửa kích thước áo phù hợp với người mặc khi bạn đến thuê. Bên cạnh đó, cửa hàng đảm bảo có đủ các kích cỡ từ size bé đến size lớn, không sợ không có size cho các nàng đâu nè.

Chúng tôi luôn đề cao chất lượng của sản phẩm, liên tục cập nhập xu hướng mới để làm hài lòng khác hàng. Tận tình tư vấn các sản phẩm phù hợp với sở thích cửa khách hàng.

Cửa hàng Áo Dài NiNi chúng tôi luôn được sự ủng hộ và tin tưởng của hầu hết khách hàng trên khắp cả nước. Vì thế dù ở khá xa nhưng khác hàng online vẫn lựa chọn đặt hàng của Áo Dài NiNi và thật sự hài lòng về cửa hàng chúng tôi.

Hy vọng các nàng có thế tìm cho mình được mẫu áo dài bê lễ nổi bật và độc đáo để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp trong ngày cưới qua bài viết trên nhé.