mấn đội đầu cô dâu

99 mẫu mấn đội đầu cô dâu đẹp duyên dáng nhất

Filter

Bán, Thuê Sale
SOC_3838

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu thêu màu hồng dâu chim hoa-CD45

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3812

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu thêu tay màu đỏ phối xanh lá-CD47

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
z1581997487658_61aff41b9f2bd335a19655ab781a50d7

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu thêu chim màu hồng cam-CD45

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
Image187

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image368

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng kết hoa – CD14

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3345

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu trắng gấm kết đá cá đỏ-CD61

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6964

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu gấm xốp màu vàng kết ngọc trai-CD29

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3865

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu hồng dâu kim tuyến kết đá pha lê-CD39

5.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3794

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu đỏ kết ren vàng-CD65

5.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
aodainini239

Bán, Thuê

cặp áo dài cưới gấm vàng đính họa tiết hỷ

3.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
aodainini121ao-dai-dam-hoi-gam-do-tron-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu gấm đỏ kết hạt đơn giản-CD68

5.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
z1674056889239_2cebf4dfc89cf6caac4f361819f2e099

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu gấm đồng tiền đỏ-CD68

5.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-mau-trang-ket-chim-hac-do

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết chim hạc đỏ-CD63

5.000.000 500.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3832

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu hồng kết kim lông đính đá pha lê-CD57

5.000.000 600.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3853

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng kim tuyến kết đá-CD36

5.000.000 600.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3856

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu kim tuyến màu hồng kết hoa-CD67

5.000.000 600.000
Bán, Thuê Sale
aodainini370

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu vàng kết tia nổi bật-CD86

5.000.000 600.000
Bán, Thuê Sale
aodainini365

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini376

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3338

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu trắng gấm kết đá cá đỏ

10.000.000 800.000
Bán, Thuê Sale
aodainini202

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu vàng kết họa tiết sang trọng

10.000.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3376

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể màu trắng kết chim hạc đỏ

10.000.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
Mẫu áo dài đám hỏi cô dâu chú rể đơn giản

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể màu trắng kết hạc tròn đỏ

10.000.000 1.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-nini

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trăng-hoa-tiet-pha-le-lap-lanh

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-dam-hoi-co-dau-chu-re-nen-chon-mau-nao-dep

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3417

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể kế đá pha lê màu xanh hoa hồng

11.500.000 1.500.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3330

Bán, Thuê

Áo dài cưới chú rể màu trắng gấm kết đá cá đỏ-CR32

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-mau-hong-thêu-hoa

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu hồng gấm kết hoa đỏ-CD48

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3364

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini486

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini479

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini484

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini204

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3561ao-dai-dam-hoi-mau-vang-dinh-da-sang-trong

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3233

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết chim hạc tua rua-CD40

5.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3222

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu chú rể kết chim hạc tua rua

10.000.0002.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-co-dau-dam-hoi-ren-mi-ket-pha-le-trang

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu ren mí kết pha lê trắng-CD49

5.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3394

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3522

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3266

Bán, Thuê

Áo dài chú rể kết đá pha lê hoa sen bạc-CR23

5.000.0001.000.000
Bán, Thuê
ao-dai-co-dau-ket-da-pha-hoa-sen-bac

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết đá pha lê hoa sen bạc-CD52

5.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3248ao-dai-dam-hoi-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-cho-co-dau-chu-re

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3411

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3912

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết hình thoi-CD42

5.000.000800.000
Bán, Thuê
ao-dai-dam-hoi-mau-trang-ket-da-pha-le-hoa-sen-xanh

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết đá pha lê hoa sen xanh-CD59

5.000.0001.000.000
Bán, Thuê
SOC_3278

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3552

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu vàng kết đá pha lê-CD38

6.500.0001.500.000
Bán, Thuê
SOC_3540

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3504

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu tròn kết đá đồng tiền-CD41

6.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3514

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3846

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3896

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-mau-vang-dong-duoi-dai-ket-ngoc-trai-ren-kim-tuyen

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3877

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết hoa 3D-CD50

5.000.000800.000
Bán, Thuê
SOC_3904

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3496

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết hoa hồng vàng-CD56

5.000.000800.000
Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-truyen-thong-co-dau-chu-re

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu – chú rể kết hoa hồng vàng

10.000.0001.600.000
Bán, Thuê
SOC_3453

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3449ao-dai-trang-hoa-tiet-pha-le-mau-xanh-noi-bat

Bán, Thuê

Cặp áo dài cô dâu – chú rể màu trắng phối xanh cách điệu

8.500.0002.500.000
Bán, Thuê
SOC_3312

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_3301

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới màu trắng kết đồng tâm

8.000.0002.000.000
Bán, Thuê
SOC_3589

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-cuoi-mau-vang-ren-hoa

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_3804

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu thêu tay màu đỏ chim phối vàng

5.000.000600.000
Bán, Thuê
z1589425249117_8318f1f3b2becf13d33ef89f11a3c9cd

Bán, Thuê

Bán, Thuê
71002615_2441723022783902_5979502363398897664_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_6980

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu vàng kết đá hoa viền cổ-CD22

5.000.000 400.000
Bán, Thuê
SOC_7025

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu tông màu hồng dâu kết đá-CD25

5.000.000600.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6983

Bán, Thuê

Áo dài cưới cô dâu màu vàng kết đá hoa 3D nổi có đuôi-CD20

6.500.000 1.000.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6991

Bán, Thuê

Cặp áo dài cưới cô dâu vàng hoa nổi đính đá (CR10+CD20)

11.500.000 1.500.000
Bán, Thuê Sale
SOC_6965 (1)

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu vàng kết đá lưới-CD28

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
lad244-1541832317

Bán, Thuê

Áo cưới cô dâu kết đá kiểu dạ hôi-CD24

5.000.000 400.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7005

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu màu trắng kết đá và hoa-CD27

6.500.000 800.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7015

Bán, Thuê

Áo dài cô dâu kết đá ngọc trai màu trắng-CD26

5.000.000 300.000
Bán, Thuê
Image403

Bán, Thuê

Cặp áo dài màu hồng kết hoa nổi (CR03+CD18)

10.000.0001.600.000
Bán, Thuê
Image27

Bán, Thuê

Bán, Thuê
SOC_7023

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7021

Bán, Thuê

Cặp áo cưới tông màu trắng kết hạt hạnh phúc (CR11+CD27)

11.500.000 1.200.000

Không ít các cặp đôi sau khi đến tham khảo các mẫu mấn đội đầu cô dâu tại cửa hàng Áo dài Nini thì đều trầm trồ khen ngợi vì chất lượng và giá thành của sản phẩm. Và để tìm hiểu thêm về những mẫu mấn đội đầu cô dâu tại cửa hàng Áo dài Nini thì mời bạn đọc cùng tham khảo thêm về những thông tin dưới đây nhé.

Giới thiệu về phụ kiện mấn đội đầu cô dâu

Mấn đội đầu là một phụ kiện đi kèm với chiếc áo dài đặc biệt là dành cho các cô dâu trong ngày cưới trọng đại của mình. Trước đây mấn đội đầu được thiết kế khá đơn giản, tuy nhiên theo thời gian thì phụ kiện này cũng được cách điệu với nhiều kiểu dáng, họa tiết độc đáo.

Chiếc mấn đội đầu dành cho cô dâu chú rể cũng càng ngày càng tinh tế và không kém phần nổi bật, sang trọng. Mấn đội đầu có thể được làm từ các loại vải có chất liệu cao cấp như vải gấm, vải phi bóng,… Những chất liệu vải này khá thoải mái và dễ chịu cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Nhiều người mặc định rằng mấn đội đầu cho cô dâu sẽ có màu đỏ. Thực chất mấn đội đầu cho cô dâu có thể có nhiều màu sắc khác nhau. Bạn có thể chọn mẫu mấn đội đầu phù hợp với bộ trang phục của mình. Thường thì các cô dâu sẽ chọn màu mấn đội đầu trùng với màu của trang phục áo dài cưới của mình để tạo sự hài hòa và đồng bộ.

Xem thêm mẫu mấn đội đầu cô dâu màu đỏ đẹp nhất

Vì sao mấn đội đầu được ưa chuộng sử dụng?

Hình ảnh chiếc mấn đội đầu có lẽ đã không còn xa lạ gì trong những ngày lễ cưới trọng đại của cô dâu chú rể nữa. Mặc dù xã hội càng ngày càng hiện đại thì những nét đẹp truyền thống vẫn được người Việt gìn giữ và lưu truyền. Ví dụ tiêu biểu đó chính là cô dâu chú rể vẫn sử dụng chiếc áo dài truyền thống và mấn đội đầu trong nghi lễ cưới chính thức của mình.

Mấn đội đầu manhg lại nét đẹp duyên dáng, thùy mị và nữ tính cho cô dâu, đồng thời nó còn mang lại nét lịch thiệp cho chú rể. Mấn đội đầu tăng thêm phần nổi bật, sang trọng cho hai nhân vật chính đó là cô dâu và chú rể.

Không những thế, chiếc mấn đội đầu còn giúp cho cô dâu ăn gian được chiều cao của mình một cách tinh tế nhất. Đây là một  phụ kiện lý tưởng dành cho các cô nàng khiêm tốn về chiều cao. Hiện nay các nhà thiết kế đã cải tiến các mẫu mấn đội đầu do đó mà nếu bạn không thích những mẫu mấn đội đầu nặng nề, kích thước lớn thì có thể chọn các mẫu mấn nhỏ gọn nhưng không kém phần duyên dáng, dễ thương.

Cửa hàng cho thuê/ bán mấn đội đầu đẹp, giá rẻ hiện nay

Hiện nay có rất nhiều cửa hàng cho thuê/ bán mấn đội đầu cho cô dâu chú rể tuy nhiên để tìm được những chiếc mấn đẹp, độc đáo với giá tốt nhất thì bạn nên đến ngay cửa hàng Áo dài Nini. Cửa hàng chuyên cung cấp áo dài cưới và phụ kiện cưới cho cả cô dâu và chú rể được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Các mẫu mấn đội đầu tại cửa hàng đều đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Điều này sẽ giúp các cặp đôi dễ dàng tìm được cho mình một mẫu phù hợp nhất với bộ trang phục áo dài cưới. Mấn đội đầu do của hàng Áo dài Nini cung cấp không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng mà còn có giá thành vô cùng hợp lý.

Những mẫu mấn đội đầu cô dâu đẹp duyên dáng nhất

Hiện nay cửa hàng Áo dài Nini có rất nhiều mẫu mấn đội đầu đẹp cho cô dâu, tuy nhiên nếu nói về mấn đội đầu đẹp nhất thì có thể kể đến một số mẫu sau đây:

Mấn đội đầu cô dâu truyền thống

Đây là một loại mấn đội đầu khá quen thuộc với mọi người. Mẫu mấn này mang nét cổ điển, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. Mấn đội đầu truyền thống với thiết kế hình tròn tự như một dài lụa được quấn nhiều vòng. Mẫu mấn đội đầu này có thể giúp cô dâu ăn gian được chiều cao của mình đấy.

Mấn đội đầu truyền thống đính hoa

Chiếc mấn đội đầu truyền thống cổ điển gần như chỉ là một dài lụa trơn dài và được quấn thành chiếc mấn. Trên chiếc mấn truyền thống cũng sẽ không có các họa tiết hoa văn gì. Tuy nhiên hiện nay các nhà thiết kế đã tạo ra những mẫu mấn đội đầu truyền thống với các họa tiết đính hoa vô cùng bắt mắt. Các họa tiết này giúp cho chiếc mấn vừa mang nét truyền thống lại vừa có chút hiện đại đẹp mắt.

Mấn đội đầu truyền thống đính cườm

Nếu như chiếc mấn đội đầu truyền thống bản to khiến bạn cảm thấy nặng nề và khó chịu thì bạn có thể chọn ngay mẫu mấn truyền thống bản nhỏ. Họa tiết đính cườm trên chiếc mấn sẽ giúp cho phụ kiện này trở nên nổi bật và bắt mắt hơn rất nhiều.

Mấn đội đầu cô dâu cách tân

Nếu bạn cảm thấy những chiếc mấn đội đầu truyền thống quá nhàm chán, cồng kềnh thì bạn có thể tham khảo ngay những mẫu mấn đội đầu cách tân. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự hiện đại, cá tính. Mặc dù kiểu dáng cách tân hiện đại tuy nhiên chiếc mấn vẫn giúp cho các cô dâu trông duyên dáng, nữ tính hơn rất nhiều.

Mấn đội đầu cách tân vòng xoắn

Mẫu mấn đội đầu cách tân vòng xoắn được khá nhiều cô dâu lựa chọn. Mẫu mấn này được cho là đa dạng về thiết kế và mẫu mã. Bạn có thể chọn các mẫu mấn vòng xoắn đính hoa, đính đá, đính cườm,… Mẫu mấn này khá dễ dàng phối hợp với các kiểu tóc của cô dâu.

Cách đặt thuê mua mấn đội đầu tại cửa hàng Áo dài Nini

Để đặt thuê mua mấn đội đầu cũng như các phụ kiện trang phục cưới khác tại cửa hàng Áo dài Nini thì bạn có thể tham khảo các cách sau đây:

Cách 1: Đến trực tiếp cửa hàng Áo dài Nini để thử và lựa chọn cho mình những mẫu ưng ý nhất.

Cách 2: Bạn có thể truy cập vào website chính thức với địa chỉ aodainini.vn để đặt thuê mua phụ kiện.

Cách 1 được ưu tiên cho những ai ở tại tpHCM và có thời gian. Còn đối với những khách hàng không có quá nhiều thời gian hoặc ở xa thì có thể lựa chọn hình thức thuê/ mua online. Hình thức thuê mua online tại cửa hàng Áo dài Nini khá nhanh chóng và uy tín cho nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm nhé.

Bạn có thể gọi ngay đến hotline của cửa hàng Áo dài Nini để được nhân viên tư vấn và hướng dẫn cách đặt thuê mua trang phục nhanh chóng hơn.

Trên đây là gợi ý về những mẫu mấn đội đầu cô dâu đẹp và cách thức thuê mua phụ kiện cưới tại cửa hàng Áo dài Nini. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn và dễ dàng tìm được cho mình một mẫu mấn đội đầu đẹp, ấn tượng nhất nhé.