đồ bưng quả nữ

Top 20 mẫu đồ bưng quả nữ đẹp ấn tượng nhất

Filter

Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1787340671800_8c04beaa9c48db6fb18b03b7d7ccaa68

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini177

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ lụa phi phối tay nơ

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini532ao-dai-bung-qua-mau-hong-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ hồng cam kết tua rua

900.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini185

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phối đỏ kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini522ao-dai-bung-qua-mau-vang-phoi-hoa-tay-phong-nhe

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-hoa-tiet-no-o-co

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả nam xanh dương nhạt + nữ kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini569ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-cay-xanh

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1644592310687_acf5c909b5dc99a088de0479384bcf93

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả truyền thống hoa nhí hồng tím

1.050.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1674056884268_d6375c2ec86c76fc8d5055d1858d9c2b

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết song hỷ pha lê vàng

3.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image427

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan – BNU01

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-mau-hong-hoa-laao-dai-dam-hoi-cach-tan-mau-hong-phoi-xanh-duong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Organza màu hồng hoa lá-BNU25

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-hac-trang-hoa-sen-mau-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng qủa Organza Hạc trắng hoa sen màu hồng-BNU20

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image451

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7100

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
74274415_1326871960849059_2535230104322179072_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1674056889236_8fdf157bcb1e707bd0f614c6b52d19e5

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3821

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng tay thắt nơ-BNU17

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7079

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ đô kết hình thoi-BNU14

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3720

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ-BNU24

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image439

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7057ao-dai-dam-hoi-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hạt trai-BNU11

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image430

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa – BNU02

700.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini359

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini165

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân màu đỏ

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini230

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết tua rua vàng đồng

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
cap-ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini306

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini304

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini263

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini262ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-vay-do

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini289

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng phối gấm vàng kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-gam-bung-qua-mau-trang-phoi-vang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng cách tân phối tua rua xanh

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xanao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini173

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu đỏ nam kim tuyến nữ phối tay nơ

2.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini184

Bán, Thuê

Cặp áp dài bưng quả nam nữ màu đỏ kết hoa 3D

2.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini217

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng truyền thống kết pha lê

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gianao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gian

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini278

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng gấm tay ren

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini272

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren

2.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini552

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini537

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng pastel cổ kết ngọc trai

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-do-tay-phong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hoa đồng tâm

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini503

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini520

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng kết tua rua

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini512

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí

1.500.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini502

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trang-canh-tien-phong-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê
03

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng cam vải lụa tằm

1.500.000150.000
Bán, Thuê Sale
z1796192142323_9020e5819c64bb8c017cbf75d9bf3c11

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ phối hoa

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1780538231808_438945d9a1a3f0bd2dd94cf5ab9308f6

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân hoa hồng màu vàng

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1683942668450_d1df44ed2a73babdeb97ecf5439b3cb0

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
59869934_2336348616654677_3135948844798312448_o

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ gấm vàng kết hoa 3D kim loại

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
66999

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
1dbe0fd59b8ca9c678c0c8460623ea9d

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu xanh mint pastel kết ngọc trai

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
1-15512534610

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
55875510_2118464301541457_3340224296919236608_n

Bán, Thuê

Cặp Áo dài bưng quả màu vàng đồng kết tua rua đỏ

1.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
z1650393390455_4b9729a867c67f1dbae8524018c4e461

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết đồng tâm vàng

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
z1651374566147_dd73d1bedcdaa12e93b8f1a00cc5b9c1

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết vòng tròn bươm bướm

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
z1624866763681_7ba62db50d084b0d9187cd85d464d490

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Tết Lân và pháo

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8232

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Tết đền hoa sen

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
z1624866765265_491e727bf7e2e5071e9080972d0c4ca9

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Tết trẻ em vui đùa – 3D17

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8330

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Tết gia đình sum vầy – 3D32

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8326

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Hoa Sen xanh trong đầm

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8324

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình hoa sen lớn thủy mạc

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8318

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Hoa sen thủy mạc

1.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
IMG_8315

Bán, Thuê

Áo dài 3D chụp hình Tết hoa mai

1.000.000 200.000

Áo dài bưng quả nữ là một trong những trang phục cần thiết trong lễ cưới. Nó giúp cho đội hình bưng quả trông đồng đều và hài hòa hơn với cô dâu chú rể. Để có những tấm ảnh đẹp nhất thì bạn không nên bỏ qua mẫu trang phục này. Và ngay sau đây cùng tìm hiểu kĩ hơn về phương thức thuê/ mua trang phục tại Cửa hàng Áo dài Nini một cách cụ thể nhất nhé.

Cửa hàng Áo Dài Nini chuyên cho thuê/ bán đồ bưng quả nữ đẹp nhất

Nếu bạn đang có nhu cầu thuê/ mua đồ bưng quả dành cho nữ thì có thể đến ngay của hàng Áo Dài Nini. Tại đây có rất nhiều mẫu áo dài bưng quả dành cho cả nữ và nam. Ngoài ra thì cửa hàng còn cho thuê các mẫu áo dài khác nhau như áo dài cưới, áo dài bà sui, áo dài dạ hội, áo dài chụp ảnh, áo dài nghệ thuật,…

Cửa hàng Áo Dài Nini luôn đặt ra tiêu chí sẽ mang đến những mẫu trang phục chất lượng, đẹp mắt và ấn tượng nhất đến cho khách hàng. Cửa hàng thường xuyên cập nhật những mẫu trang phục áo dài bưng quả mới và đẹp về để có thể đáp ứng nhu cầu thuê/ mua của khách hàng.

Cửa hàng có đội ngũ nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình và có gu thẩm mỹ cực tốt chắc chắn sẽ đưa ra những gợi ý giúp bạn tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí hơn. Hiện nay cửa hàng mở cửa từ thứ 2 cho đến chủ nhật vào khoảng thời gian từ 10h sáng đến 7h30 tối. Nếu như đến sau giờ này thì bạn có thể gọi đến số hotline để đặt lịch hẹn trước nhé.

Nếu không có thời gian đến trực tiếp cửa hàng thì bạn có thể thực hiện mua/ thuê trang phục theo hình thức online. Bạn có thể gọi đến hotline hoặc truy cập website aodainini.vn để được tư vấn đặt hàng nhanh chóng. Cửa hàng cam kết thời gian giao hàng nhanh chóng, phí vận chuyển rẻ. Dịch vụ chất lượng và uy tín của cửa hàng Áo dài Nini sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối nhất.

Những mẫu áo dài bưng quả ấn tượng nhất tại cửa hàng Áo dài Nini

Áo dài bưng quả nữ truyền thống

Một số mẫu áo dài bưng quả truyền thống dành cho nữ hiện đang khá hot tại cửa hàng Áo dài Nini mà bạn có thể tham khảo

 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng cánh sen kết ngọc trai
 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan
 • Áo dài bưng quả nữ cách tân gấm màu đỏ kết hoa
 • Áo dài bưng quả màu hồng kết hoa nhẹ nhàng
 • Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa 3D kim loại màu đỏ
 • Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết tua rua vàng đồng
 • Áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua
 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng phối tay đỏ kết bươm bướm
 • Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa
 • Áo dài bưng quả nữ màu trắng truyền thống kết pha lê
 • Áo dài bưng quả màu xanh cổ cao truyền thống kết ngọc trai
 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng pastel cổ kết ngọc trai
 • Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm
 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí
 • Áo dài bưng quả nữ màu xanh phối tay hồng kết hoa
 • Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

Áo dài bưng quả nữ cách tân

Không chỉ có những mẫu áo dài truyền thống mới có sức hút mà những mẫu áo dài cách tân cũng là một trong những sự lựa chọn ưu tiên của đôi hình bưng quả nữ. Hãy cùng tham khảo một số mấu áo dài bưng quả cách tân nữ đẹp nhất tại cửa hàng Áo dài Nini nhé.

 • Áo dài bưng quả nữ cách tân gấm màu đỏ kết hoa
 • Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ
 • Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí
 • Áo dài bưng quả nữ màu trắng phối gấm vàng kết hoa
 • Áo dài bưng quả nữ màu trắng cách tân phối tua rua xanh
 • Áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren
 • Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc
 • Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ phối hoa
 • Áo dài bưng quả cách tân hoa hồng màu vàng
 • Áo dài bưng quả nữ gấm vàng kết hoa 3D kim loại
 • Áo dài bưng quả màu vàng đồng kết tua rua đỏ

Có thể bạn quan tâm: Đồ bưng quả Trung Quốc đẹp nhất

Giá thuê/ mua áo dài bưng quả nữ tại cửa hàng Áo dài Nini

Hiện nay cửa hàng Áo dài Nini có nhiều mẫu áo dài bưng quả dành cho phụ dâu. Mỗi mẫu sẽ có mức giá bán và cho thuê khác nhau. Giá bán, cho thuê còn phụ thuộc vào số lượng và thời điểm mà bạn thuê mua trang phục. Ví dụ thời điểm mà bạn thuê mua trùng hợp với thời điểm cửa hàng mở các chương trình khuyến mãi, ưu đãi thì việc có thể thuê mua áo dài đẹp với giá rẻ là điều vô cùng dễ hiểu.

Tuy nhiên mức giá cho thuê/ bán trang phục tại cửa hàng Áo dài Nini vẫn được khách hàng đánh giá là hợp lý và phải chăng. Với mức giá này thì dù bạn ở điều kiện kinh tế nào vẫn hoàn toàn có thể tìm được cho mình sản phẩm phù hợp. Mức giá cho thuê trang phục áo dài bưng quả nữ nằm trong khoảng từ 80.000 – 400.000 VNĐ/bộ.

Giá bán áo dài bưng quả nữ sẽ dao động trong khoảng từ 500.000 – 1.500.000 VNĐ/bộ. So với mặt bằng chung trên thị trường hiện nay thì mức giá này hoàn toàn hợp lý. Đây là mức giá sản phẩm tính đến thời điểm hiện tại, theo từng thời điểm thì mức giá này có thể tăng hoặc giảm. Do đó bạn có thể gọi đến hotline để được nhân viên báo giá trực tiếp và cụ thể nhất nhé.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí thuê mua áo dài thì bạn có thể canh thời điểm cửa hàng tổ chức các chương trình sale để thuê mua trang phục.

Phí ship hàng tại Cửa hàng Áo dài Nini

Đây là phí ship hiện tại của cửa hàng, phí ship này có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể theo dõi phần Quy Định trên website để nắm rõ hơn về phí ship nhé.

* Phí ship khi giao hàng trong Tp.HCM

– Freeship: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp

– Phí 20.000Đ/1 đơn hàng: Quận 9, Hóc Môn, Quận 12, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức

– Phí 30.000Đ/1 đơn hàng: huyện Củ Chi, Cần Giờ

* Phí ship áp dụng cho ngoại thành cho tất cả các hóa đơn như sau:

– Phí 30.000Đ/1 đơn hàng: Thị xã, trong thành phố, trung tâm thành phố.

– Phí 40.000Đ/1 đơn hàng: Áp dụng cho huyện và thị trấn.

Cửa hàng Áo dài Nini đã và đang mang đến cho khách hàng những mẫu trang phục ấn tượng và chất lượng nhất. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những dịch vụ cho thuê/ bán trang phục áo dài tại cửa hàng Áo dài Nini nhé.