đồ bưng quả đẹp

Filter

Bán, Thuê Sale
aodainini349

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng truyền thống tay dài kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1787340671800_8c04beaa9c48db6fb18b03b7d7ccaa68

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ xuân về hoa đỏ nở kết ngọc trai

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini177

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ lụa phi phối tay nơ

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini532ao-dai-bung-qua-mau-hong-phoi-tua-rua

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ hồng cam kết tua rua

900.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini548

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini185

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phối đỏ kết hoa

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7076 (1)

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa-BNU15

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini522ao-dai-bung-qua-mau-vang-phoi-hoa-tay-phong-nhe

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa tua rua

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-hoa-tiet-no-o-co

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả nam xanh dương nhạt + nữ kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini569ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-cay-xanh

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng họa tiết chim hạc

1.500.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1644592310687_acf5c909b5dc99a088de0479384bcf93

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả truyền thống hoa nhí hồng tím

1.050.000 50.000
Bán, Thuê Sale
z1674056884268_d6375c2ec86c76fc8d5055d1858d9c2b

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả kết song hỷ pha lê vàng

3.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
Image445

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu vàng kết hoa – BNU06

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image442

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noiao-dai-bung-qua-mau-xanh-phoi-hoa-noi

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa trắng

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini181

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ kết kim tuyến vàng

1.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image448

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image427

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan – BNU01

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini158

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu trắng kết kim tuyến đỏ

1.000.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-mau-hong-hoa-laao-dai-dam-hoi-cach-tan-mau-hong-phoi-xanh-duong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả Organza màu hồng hoa lá-BNU25

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-organza-hac-trang-hoa-sen-mau-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng qủa Organza Hạc trắng hoa sen màu hồng-BNU20

1.050.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image454

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
Image451

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7100

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
74274415_1326871960849059_2535230104322179072_n

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
z1674056889236_8fdf157bcb1e707bd0f614c6b52d19e5

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7083

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng đô kết hoa vàng-BNU13

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-mau-trang-hoa-tiet-hoa-van-mot-ben

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa vàng

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3821

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng tay thắt nơ-BNU17

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7079

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ đô kết hình thoi-BNU14

600.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7085

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu vàng phối gấm (BNA06)

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image433

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ – BNA02

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
Image460

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu trắng trơn – BNA01

500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
SOC_7088

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7091

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu đỏ phối gấm-BNA07

500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
SOC_3720

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ-BNU24

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image439

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
SOC_7057ao-dai-dam-hoi-don-gian

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hạt trai-BNU11

600.000 50.000
Bán, Thuê Sale
Image430

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng kết hoa – BNU02

700.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini363ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-hong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ mà vàng kết con bướm phối tay đỏ

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini359

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini165

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng lụa kết hoa xuân màu đỏ

1.200.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini230

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết tua rua vàng đồng

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
cap-ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-tua-rua

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua

2.100.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini306

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini315

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini304

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini263

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân nữ màu vàng kết hoa tua rua nhí

1.000.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini268

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini262ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-vang-vay-do

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini289

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng phối gấm vàng kết hoa

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini295ao-dai-be-trap-mau-trang-phoi-vang-duyen-dang-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-gam-bung-qua-mau-trang-phoi-vang

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini353

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dangao-dai-bung-qua-truyen-thong-mau-vang-duyen-dang

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng cách tân phối tua rua xanh

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini256

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-matao-dai-bung-qua-cach-tan-mau-trang-phoi-xanh-la-mat

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini191

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam màu hồng gấm họa tiết

1.200.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xanao-dai-bung-qua-mau-hong-hoa-van-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini173

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu đỏ nam kim tuyến nữ phối tay nơ

2.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini184

Bán, Thuê

Cặp áp dài bưng quả nam nữ màu đỏ kết hoa 3D

2.500.000 100.000
Bán, Thuê
ao-dai-bung-qua-mau-trang-hoa-tiet-chu-hy-danh-cho-nam

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini217

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu trắng truyền thống kết pha lê

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gianao-dai-dam-hoi-chu-hy-don-gian

Bán, Thuê

Bán, Thuê
aodainini282

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam gấm kết hoa

1.000.000150.000
Bán, Thuê Sale
aodainini278

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng gấm tay ren

1.000.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini272

Bán, Thuê

Cặp áo dài bưng quả màu vàng thêu hoa tay ren

2.000.000 200.000
Bán, Thuê Sale
aodainini552

Bán, Thuê

Bán, Thuê Sale
aodainini537

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng pastel cổ kết ngọc trai

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
ao-dai-bung-qua-mau-do-tay-phong

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu đỏ kết hoa đồng tâm

900.000 50.000
Bán, Thuê Sale
aodainini503

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu vàng kết hoa bươm bướm

1.500.000 80.000
Bán, Thuê Sale
aodainini520

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay phồng kết tua rua

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
aodainini512

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ kết hoa nhí

1.500.000 100.000
Bán, Thuê
aodainini502

Bán, Thuê

Bán, Thuê
ao-dai-mau-trang-canh-tien-phong-xinh-xan

Bán, Thuê

Bán, Thuê
03

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả màu hồng cam vải lụa tằm

1.500.000150.000
Bán, Thuê Sale
z1796192142323_9020e5819c64bb8c017cbf75d9bf3c11

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nữ màu hồng tay nơ phối hoa

1.500.000 100.000
Bán, Thuê Sale
z1780538231808_438945d9a1a3f0bd2dd94cf5ab9308f6

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả cách tân hoa hồng màu vàng

1.200.000 100.000
Bán, Thuê
59323779_361604531127631_4110044966514851840_o

Bán, Thuê

Áo dài bưng quả nam phối gấm màu hồng

1.200.000150.000

Top 55 mẫu đồ bưng quả đẹp duyên dáng 

Bên cạnh nhân vật chính là cô dâu và chú rễ thì đầu tư cho đội ngũ bưng quả càng giúp cho buổi lễ trở nên nổi bật và hoàn hảo hơn. Và nếu bạn đang tìm những mẫu đồ bưng quả đẹp duyên dáng nhất hiện nay thì hãy đến ngay với cửa hàng của chúng tôi. Áo Dài NiNi chuyên cho thuê áo dài bưng quả đẹp, giá tốt nhất TpHCM. Cùng xem nhé!

Đồ bưng quả đẹp cho nam

Những năm gần đây, với sự thay đổi trong thiết kế thì áo dài bưng quả cho nam với sự cách tân độc đáo đã chiếm được sự ưu ái nồng nhiệt. Với nét truyền thống nhưng phá lẫn lối thiết kế hiện đại, đã giúp cho đồ bưng quả nam trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Và dưới đây là một số mẫu đồ bưng quả đẹp dành cho nam:

Áo dài bưng quả nam màu vàng phối gấm

Màu vàng mang đến sự tươi tắn, sự sang trọng và thể hiện nhiều ý nghĩa hơn trong lễ cưới. Chính vì vậy tông màu vàng luôn được nhiều người lựa chọn nhiều hơn không chỉ trong trang trí màu sắc chủ đạo trong trang trí lễ cưới mà trong những trang phục bưng quả áo dài cũng được ưa chuộng không kém. Do đó, mẫu áo dài bưng quả nam màu vàng phối gấm luôn là lựa chọn hàng đầu được nhiều khách hàng lựa chọn.

Áo dài bưng quả nam màu trắng trơn

Màu trắng ngoài biểu thị cho sự khởi đầu mới thì nó còn là màu tượng trưng cho sự tinh khiết, hồn nhiên, trong sáng. Đội ngũ bưng quả nam với trang phục áo dài màu trắng sẽ làm nổi bật nhân vật cô dâu chú rễ. Và thường đồ bưng quả màu trắng thì cô dâu và chú rễ sẽ mặc áo dài cưới màu đỏ sẽ tạo nên hiệu ứng tốt cũng như thu hút ánh nhìn của mọi người.

Áo dài bưng quả nam màu trắng phối viền kim tuyến xanh

Tông màu xanh đang được dẫn đầu với sự tìm kiếm và sự lựa chọn từ rất nhiều cặp đôi cô dâu chú rể khi muốn lựa chọn trang phục áo dài bưng quả có tông màu xanh dành cho dàn bưng mâm của mình. Cùng với sự kết hợp hoạ tiết kim tuyến xanh trên nền áo trắng càng giúp bộ đồ bưng quả trông thật nổi bật và tinh tế.

Áo dài bưng quả nam màu đỏ phối gấm

Đây là mẫu đồ bưng quả cực chất cho đội bên tráp. Áo dài màu đỏ cách tân phối gấm sẽ ăn khớp với áo dài chú rễ, càng giúp cho cô dâu chú rễ và đội ngũ bê tráp có những tấm hình cực kỳ nổi bật. Với màu đỏ luôn mang đến sự tươi sáng, may mắn và hạnh phúc.

Xem thêm nhiều mẫu đồ bưng quả nam đẹp

Đồ bưng quả đẹp cho nữ

Áo dài bưng quả nữ màu xanh kết hoa đỏ

Áo dài bưng quả nữ màu xanh ngọc kết hoa đỏ là sản phẩm mới ra và được sử dụng nhiều cho các buổi ăn hỏi, đám cưới nhằm giúp cho dàn bưng quả nữ trở nên lung linh, duyên dáng hơn. Hơn hết, màu xanh ngọc không quá sặc sỡ, nhẹ nhàng, mang đến sự dịu nhẹ sẽ càng giúp cô dâu nhà chúng ta thêm nổi bật và ấn tượng.

Áo dài bưng quả nữ màu hồng ngọc trai tay voan

Với chất liệu vải mềm mại, thướt tha cùng với màu hồng ngọc trai càng giúp cho dàn nữ bưng quả thêm nữ tính, trang nhã hơn. Tone màu hồng ngọc trai này được khá nhiều người ưa chuộng chọn làm đồ bưng quả, vì nó không quả nổi bật nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng, nét duyên dáng cho các chị em phù dâu.

Áo dài bưng quả nữ màu trắng kết hoa 3D kim loại

Nếu cô dâu mặc áo dài cưới màu đỏ, vàng thì dàn nữ bê tráp nên chọn ngay mẫu áo dài bưng quả màu trắng. Nền trắng tinh khiết, nhẹ nhàng càng giúp cho cô dâu chú rễ trở nên nổi bật và sang trọng hơn. Hơn hết mẫu này với sự kết hoa 3D cũng giúp cho các cô nàng bưng quả trông thật quyến rũ, ấn tượng hơn với đội ngũ bê tráp của nhà trai.

Đồ bưng quả cặp nam nữ đẹp

Bên cạnh đồ bưng quả đẹp cho nam và nữ trên thì các bạn cũng nên tham khảo những mẫu áo dài bưng quả cặp. Với đồ bưng quả cặp nam nữ càng giúp cho đội bê tráp trở nên nổi bật, ấn tượng cũng như giúp buổi lễ cưới hỏi đẳng cấp và hoàn mỹ hơn. Một số mẫu cặp áo dài bưng quả nam nữ đẹp hiện nay:

 • Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm vàng tua rua
 • Cặp áo dài bưng quả nam nữ gấm màu hồng kết bươm bướm tua rua đỏ
 • Cặp áo dài bưng quả nam nữ màu vàng kết hoạ tiết hoa tua rua đỏ
 • Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết hoa 3D kim loại phối màu
 • Cặp áo dài bưng quả màu trắng kết đồng tâm phối xanh
 • Cặp áo dài bưng quả màu hồng nam gấm nữ phối tay đỏ kết hoa

Cho thuê đồ bưng quả đẹp, uy tín

Bạn đang tìm kiếm cho mình mẫu đồ bưng quả đẹp thì hãy đến ngay với cửa hàng Áo Dài NiNi. Chúng tôi chuyên cho thuê đồ bưng quả nam, nữ đẹp nhất hiện nay. Đa dạng mẫu mã, màu sắc, thiết kế, từ truyền thống đến cách tân hiện đại. Tất cả các mẫu đồ bưng quả tại cửa hàng đều được may bởi chất liệu vải cao cấp vì vậy luôn mang đến thoải mái, dễ chịu cho người mặc.

Hơn hết, đến đây bạn còn nhận được nhiều chính sác đãi ngộ cực tốt với nhiều chương trình tri ân khách hàng hay được tặng quà vào mỗi dịp lễ đến khi bạn lựa chọn trang phục cưới tại Áo dài NiNi. Không chỉ cho thuê với mức giá hợp lí, phù hợp với nhu cầu và nhiều khoảng chi phí của từng người. Mà chất lượng đến từ những bộ trang phục tại Áo dài NiNi cũng đã tạo nên uy tín và là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trên thị trường cho thuê trang phục cưới tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Chính sách cho thuê đồ bưng quả tại Áo Dài NiNi

Khách hàng đưa trước cho Áo Dài NiNi 50% giá trị hợp đồng vào ngày đặt cọc và thanh toán 50% còn lại vào ngày nhận trang phục. Bạn có trách nhiệm bảo quản trang phục, không gây hư hại, nếu áo dài bị hư hại qusy khách sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Khách hàng có quyền chấm dứt hợp đồng với Áo Dài NiNi nếu xét thấy shop không thực hiện đúng hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn. Nhưng nếu bạn tự ý cắt hợp đồng thì không được hoàn trả số tiền đã đặt cọc. Lưu ý hợp đồng đã ký hủy không hoàn cọc dưới mọi hình thức.

Hợp đồng đã ký hỗ trợ đổi mẫu một lần duy nhất trong vòng một tuần sau ngày ký. Đổi mẫu bằng giá hoặc cao hơn giá trị so với mẫu đã ký. Áo Dài NiNi chỉ tiếp hợp đồng đổi sau 19h hằng ngày.
Khi nhận trang phục quý khách để lại tiền thế chân và giấy tờ tùy thân cho Áo Dài NiNi. Tiền thế chân được tính tùy theo giá trị hợp đồng như sau:

 • Hợp đồng dưới 1.000.000 đ: thế chân 1.000.000 đ
 • Hợp đồng 1.100.000 đ – 2.500.000 đ: thế chân 1.500.000 đ
 • Hợp đồng 2.600.000 đ – 3.500.000 đ: thế chân 2.000.000 đ
 • Hợp đồng 3.600.000 đ – 5.000.000 đ: thế chân 2.500.000 đ
 • Hợp đồng 5.100.000 đ – 8.000.000 đ: thế chân 3.000.000 đ
 • Hợp đồng 8.100.000 đ – 10.000.000 đ: thế chân 3.500.000 đ
 • Hợp đồng trên 10.000.000 đ: thế chân 5.000.000 đ

Phí ship khi giao hàng trong Tp.HCM

 • Freeship: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp
 • Phí 20.000Đ/1 đơn hàng: Quận 9, Hóc Môn, Quận 12, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức
 • Phí 30.000Đ/1 đơn hàng: huyện Củ Chi, Cần Giờ

Phí ship áp dụng cho ngoại thành cho tất cả các hóa đơn như sau:

 • Phí 30.000Đ/1 đơn hàng: Thị xã, trong thành phố, trung tâm thành phố.
 • Phí 40.000Đ/1 đơn hàng: Áp dụng cho huyện và thị trấn.

Trên đây là 50 mẫu đồ bưng quả đẹp nhất hiện nay mà cửa hàng muốn chia sẻ đến các bạn, hi vọng giúp bạn lựa chọn cho mình những bộ đồ bê tráp phù hợp nhất.  Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Áo Dài NiNi.